Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra


Chronological Thread 
  • From: Szikora Béla <szikora AT ett.bme.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra
  • Date: Wed, 28 Jan 2004 19:14:35 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>


MEGHÍVÓ
=======

Az ELFT Vákuumfizikai Szakcsoport közös rendezvénye
a IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottságával és a Vékonyréteg Szakcsoporttal


Eloadó: Mészáros Sándor

Cím: Plazmagömbtol a színes képernyoig

Helyszín: ELFT Székház Bp. I. Fõ u. 68. II.em. 222. terem.
Idõpont: 2004. február 3. kedd 14 óra.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Dr. Buhátka Sándor
a Vákuumfizikai Szakcsoport elnöke

  • [Fizinfo] HIRADO Meghivo ELFT Vakuumfizikai szakcsoportjanak KLUBDELUTANJAra, Szikora Béla, 01/28/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page