Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Kiemelt posztdoktori álláslehetõség

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Kiemelt posztdoktori álláslehetõség


Chronological Thread 
  • From: Imre Derenyi <derenyi AT angel.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Kiemelt posztdoktori álláslehetõség
  • Date: Wed, 17 Dec 2003 15:03:09 +0100 (CET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

!! Kiemelt posztdoktori álláslehetõség !!

Az MTA Biológiai Fizika kutatócsoportjában (ELTE Biológiai
Fizika Tanszékéhez kapcsolódva), Vicsek Tamás szakmai
irányitása mellett posztdoktori állás tölthetõ be.
Az állás egy új típusú, "elit" posztdoktori munkakör, kiemelt,
a docensi bérrel megegyezõ fizetéssel (jelenleg havi 250 Eft brutto),
és évi 1 Mft kutatási támogatással. A téma: Kollektiv viselkedés
modellezése (bõvebb információ a tevékenységi körrõl a
http://angel.elte.hu/~vicsek lapon található). A beindulás csúszása
miatt sajnos az idõkorlát nagyon szoros: az állást legkésõbb
2004. február 1-tõl, és legkevesebb 12 hónapra (elvben 3 évig
meghosszabbítható) kell betölteni. A jelentkezõ lehet külföldi
állampolgár és lehet már valahol állásban, ahonnan erre az idõre el
tud jönni. Az állás elnyeréséhez dokumentált eddigi sikeres szakmai
tevékenység és a modellezés terén való jártasság szükséges.
Az érdeklõdõk a
<vicsek AT angel.elte.hu>
címre irjanak
(CV + publikációs lista).

Vicsek Tamás
  • [Fizinfo] Kiemelt posztdoktori álláslehetõség, Imre Derenyi, 12/17/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page