Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Csillagda szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Csillagda szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Csillagda szeminariuma
  • Date: Fri, 28 Nov 2003 07:21:40 +0100 (MET)
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghivoó

az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
szemináriumára

Elõadók: Vinkó József, Sárneczky Krisztián
(SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Cim: "Extragalaktikus távolságmérés szupernóva-robbanások segítségével"

Kivonat:
Elõadásunkban áttekintjük a Szeged-Budapest-Baja-Toronto együttmûködésben
az utóbbi 3 évben végzett kutatómunkát, a szupernovák fotometriája
és spektroszkópiája témakörében. Ismertetjük a piszkéstetõi
Schmidt-távcsõvel folyó galaxis-survey helyzetét és a szupernóvákra
alapuló távolságmérési eljárásokat, valamint azok alkalmazását.


A szeminárium idõpontja: 2003. december 04. csütörtök, 14 óra

Helyszine: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
1121 Budapest Konkoly Thege M. ut 13-17.


Patkós László s.k.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page