Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gerard Mourou eloadas

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gerard Mourou eloadas


Chronological Thread 
  • From: Czitrovszky Aladar <czitrov AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Gerard Mourou eloadas
  • Date: Thu, 27 Nov 2003 14:23:18 +0100
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollegák!

Az elõzõ körlevélhez küldöm Gérard Mourou elõadásának kivonatát, valamint emlékeztetõül még egyszer a meghívót:

Gérard Mourou, University of Michigan:

We have seen over the past 15 years a spectacular increase in laser power and focused intensities. Today, laser intensities are such that during light-matter interaction the electron motion is dominated by relativistic effects responsible for a new type of Nonlinear Optics called Relativistic Non Linear optics. Relativistic Nonlinear Optics is characterized by extreme field gradients (TV/m) and light pressure in the Gbars. It makes possible new applications that we could call Relativistic Micro-Electronics and Photonics where the particles and photons produced have characteristic energy in the MeV-GeV range. We will also show that Relativistic Nonlinear Optics offers an attractive way for efficient attosecond pulse generation with intensities near the critical (Schwinger) field, opening optics to vastly new horizons.


MEGHÍVÓ


Prof. Gérard Mourou
Center of Ultrafast Optical Science
University of Michigan

elõadást tart

”Relativistic optics:
application to attosecond pulse generation”

címmel

Hely: MTA Szilárdtestfiaikai és Optikai Kutatóintézet I. épületének
tanácsterme

Idõpont: 2003. November 28, péntek, 13:30h

Prof. Gérard Mourou nyitotta meg napjaink egyik legizgalmasabb kutatási irányát a szuperintenzív lézer-anyag kölcsönhatások területén. Felfedezte az un. CPA (Chirped Pulse Amplification) elvet, mellyel lehetõvé vált a 1021W/cm2 teljesítménysûrûségnél fellépõ új fizikai kölcsönhatások vizsgálata (magas harmonikusok keltése az XUV tartományig, elektronok fénnyel történõ gyorsítása, attoszekundumos - 10-18 sec - impulzusok elõállítása, stb.)


Üdvözlettel:
Czitrovszky Aladár
D.Sc. Aladar Czitrovszky
Head of Department
Department of Laser Application
Research Institute for Solid State Physics and Optics

1121 Budapest, Hungary Phone : (36 1) 392-26-26, 392-22-22/14-02
Konkoly-Thege M. st. 29-33. Fax : (36 1) 392-25-90
Letters: H-1525 Budapest, P.O.Box 49 E-Mail:
czitrovszky AT sunserv.kfki.hu
czi AT power.hu
http://www.szfki.hu/~czi
Mobile: 06-30-254-69-68
_______________________________________________________________________
Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page