Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Anyagtudomanyi Oszi Iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Anyagtudomanyi Oszi Iskola


Chronological Thread 
  • From: Tichy Géza <Tichy AT ludens.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc:
  • Subject: [Fizinfo] Anyagtudomanyi Oszi Iskola
  • Date: Tue, 23 Sep 2003 16:49:30 +0200
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo>
  • List-id: ELFT HÍRADÓ <fizinfo.lists.kfki.hu>

Anyagtudományi Õszi Iskola programja
2003. szeptember 29-október 2.
Tata, Kristály Hotel
H-2890 Tata, Ady Endre u.22.

Elõadások:
Hétfõ:
15:30-16:00 Kövér László: Az atomi környezet hatása az Auger folyamatokra
16:30-17:00 Kollár János: Ab initio kvantummechanikai számolások szilárd
testekben
17:00-17:30 Szabó István: Miedema modell
Kedd:
9:00-9:30 Kökényesi Sándor: Kvantumeffektusok félvezetõ
nanostrukturákban
9:30-10:00 Daruka István: Kvantumdrótok növesztése
10:30-11:00 Gaál István: Kvantumeffektusok a szemcsehatárszórásban
11:00-11.30 Major Péter: Atomsorok ellenállása
15:00-15:30 Kádár György: Optikai tiltott sávok mesterséges periodikus
szerkezetekben
15:30-16:00 Mihály György: Mágneses félvezetõk
16:30-17:00 Gaál István: Kvantumstatisztikai hatások szilárd oldatokban
17:00-17:30 Márk Géza és Tapasztó Levente: Szén nanoszerkezetek
alagútmikroszkópos (STM) leképezésének szimulációja kvantummechanikai
módszerekkel
Szerda:
9:00-9:30 Lábár János: Nanoszemcsék elektrondiffrakción alapuló
fázisanalízise
9:30-10:00 Petõ Gábor: Fotóelektronok az anyagtudományban
10:30-11:00 Dankházi Zoltán: Elektronszerkezet-vizsgálat
röntgenspektroszkópiával
11:00-11.30 Nagy Dénes Lajos: Vékonyréteg-mágnesség vizsgálata rezonáns
fotonok és termikus neutronok interferenciajelenségeinek segítségével
Csütörtök:
9:00-9:30 Faigel Gyula: Atomi méretû sugárforrások és
detektorok a
szerkezetkutatásban
9:30-10:00 László István: Nem hatszöges nanocsövek geometriai és
elektronszerkezeti problémái
10:30-11:00 Tóth József : Felületi Elektron Tomográfia - Auger elektron
hologram


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page