Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Cikk, c�me: t�r, energia, gravit�ci�

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Cikk, c�me: t�r, energia, gravit�ci�


Chronological Thread 
  • From: "Benko L�szl�" <benko.laszlo AT chello.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Cikk, cme: tr, energia, gravitci
  • Date: Mon Aug 25 12:26:02 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Egy "fura" gondolatsor.

Amióta felismertük, hogy a térben egy iszonyatosan magas
energiafluktuáció megy végbe, folyamatosan, azóta gondolkodnak sokan,
hogyan lehetne ehhez az energiához hozzáférni. A "hivatalos" tudomány
azt állítja, hogy ez gyakorlatilag, és elvileg is lehetetlen.
Viszont azt is tudjuk, hogy ennek ellenére, voltak, akiknek ez
sikerült. Mi hát akkor
az igazság? Most járjunk ennek utána egy kicsit.
Eloször is, gondoljunk bele, hogy mit is jelent(het) ha egy rendszer
hozzáfér ehhez az energiához. A válasz meglehetosen világos, azt, hogy
több energiát képes leadni, mint
az azt ismert forrásokból felvett a muködéséhez, hiszen a térbol
felvett energiát az
általa felvetthez hozzá kell adnunk. Eddig, rendben is van a dolog.
Most azon gondol-
kodjunk el, hogy magának a térbol való energia felvételnek, van, vagy
lehet-e valamilyen "kimutatható" jele, tehát azon túl, hogy az
"energiamérleg nem stimmel", magát a térbol
való energia felvételt ki lehet-e valahogyan mutatnunk. Ezért,
alaposan gondoljuk át, mi
is történik? Adva van egy rendszer, és tegyük fel, hogy az a térbol
képes energia felvé-
telre. Ez azt jelenti, hogy a térbol energiának kell áramlania a
rendszer felé. Az vilá-
gos, hogy ha valami "létezo, valós" dolog áramlik, azt ki is lehet
mutatni. A kérdés
mindössze az, hogy miként?
Eloször is, - bár a valóságban nem egészen így muködik, de a pontos
muködés megfogalmazása hosszadalmasabb, mint az egész jelenlegi
gondolatsor - természetes, hogy minden "áramló"
valami, a benne lévo akármiket magával sodorja. Ebbol nyilvánvalóan
következik, hogy azt
kell tapasztalnunk, hogy a tér energiájának a hozzáférésére alkalmas
rendszerek a körü-
löttük található más rendszereket, mivel azokat a tér "feléjük
sodorja", látszólag vonzani fogják. De hiszen ezt a jelenséget igen
jól ismerjük, mert ez nem más, mint a gravitáció!
Egyszóval, mindebbol nyilvánvalóan következik, hogy ha egy rendszer
képes a térrel (Vagy nevezhetjük a tér energiájának is.) energia
átviteli kapcsolatba lépni, az vagy gravitálni,
vagy antigravitálni fog, függoen attól, hogy az energia a rendszer,
avagy a tér felé áramlik. (Energia felvétel, vagy leadás történik.
Természetesen, olyan esemény is elképzelheto, - és
van is ilyen, mégpedig ez a jellemzo! - amikor mindkét irányban
történik energia disszipáció, ilyenkor természetesen a különbséget
"érzékeljük". Ennek még az oka is eléggé nyilvánvaló,
mert az történik, hogy a rendszernek egy meghatározott energiafajtára
van szüksége a térbol, viszont egy más jellegu energia többlettel
rendelkezik, amit kénytelen eldisszipálni.)
A fentiek részletes értelmezésére, alátámasztására számos esemény és
történés a rendelke-
zésünkre áll, melyeket meglehetosen pontosan ismerünk. Ezeket jelen
helyen - foleg a hely-takarékosság okán - nem kívánom sem felsorolni,
sem az új szemlélet értelmében "áttekinteni", mivel azok kötetnyi
halmazt jelentenének. Viszont, bár kit érdekel a kérdés, azt nagyon
szívesen megvitatom, elérhetoségem:
benko.laszlo AT chello.hu
és minden
felmerülo kérdésre a
legjobb tudomásom szerint válaszolok is.
2003. augusztus 24. Benko László.  • [Fizinfo] Cikk, cme: tr, energia, gravitci, Benko Lszl, 08/25/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page