Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Kollath <kollath AT konkoly.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo
  • Date: Sun Aug 24 16:31:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az Univerzum zen?je
Az Eur?pai Csillag?szati T?rsas?g budapesti konferenci?j?n


Az Eur?pai Csillag?szati T?rsas?g (EAS) 2003. augusztus 25-30 k?z?tt
Budapesten, az E?tv?s Lor?nd Tudom?nyegyetem l?gym?nyosi telephely?n tartja
konferenci?j?t "New Deal in European Astronomy: Trends and Perspectives"
c?mmel. A szakmai programot csak a regisztr?lt r?sztvev?k l?togathatj?k, de
elhangzik egy el?ad?s a nagyk?z?ns?g sz?m?ra magyar nyelven is, "A Kozmosz
zen?je" c?mmel.
A csillagok egy csoportj?nak a fizik?ja ?s a hangszerek m?k?d?se k?z?tt
sok p?rhuzamot tal?lunk. Hab?r a Kozmosz ?ri?si hangszereinek a hangj?t a
term?szetben nem hallhatjuk, a csillagok megfigyel?s?nek ?s a fizik?nak a
seg?ts?g?vel a kozmosz zen?j?t a F?ldre hozhatjuk.
Az el?ad? instrukci?inak felhaszn?l?s?val egy zenei kompoz?ci? is sz?letett:
az el?ad?s v?g?n Keuler Jen? "Csillagzene - No 1" c?m? darabj?t mutatjuk be.

Az el?ad?s ideje ?s helye:
2003. Augusztus 26. 19:30
ELTE TTK l?gym?nyosi d?li (D) ?p?let?nek Bolyai terme.
(Bp XI. P?zm?ny P?ter s?t?ny 1/c)

Minden ?rdekl?d?t szeretettel v?runk,
a szervez?k, ?s az el?ad?: Koll?th Zolt?n
  • [Fizinfo] Meghivo, Zoltan Kollath, 08/24/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page