Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELTE Informatikus Vegyesz szak indul

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELTE Informatikus Vegyesz szak indul


Chronological Thread 
  • From: "Tamas Turanyi" <turanyi AT garfield.chem.elte.hu>
  • To: <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ELTE Informatikus Vegyesz szak indul
  • Date: Fri Aug 22 09:47:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>


2004. szeptemberétol indul az ELTE informatikus vegyész szak



A vegyészek napi munkájuk során gyakran használnak számítógépeket. Ennek
egyik oka, hogy a korszeru muszerek a mérések során kapott adatokat
általában számítógépnek adják át, hogy azok végezzék el az eredmények
feldolgozását. A mért adatokból általában sokkal többet lehet megtudni, ha
nem csak a kész adatfeldolgozó programokat használják, hanem a kutató maga
is tud azon módosítani, vagy ír alkalmas programot az adatok feldolgozására.
Az analitikai sorozatméréseket vagy a kombinatorikus szerves kémiai
szintéziseket gyakran már laboratóriumi robotok végzik, de ezeket a
robotokat az azokat alkalmazó vegyészeknek kell beprogramozniuk. A korszeru
gyógyszertervezés mind fontosabb része a molekulamodellezo programok érto
használata. A kémiai számításokat felhasználják a környezetvédelemben, a
levegoszennyezés elleni küzdelemben, a humán genom program megvalósításában,
vegyipari és anyagtudományi reaktorok tervezésére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vegyész szakára járók már eddig is
nagy óraszámban tanultak matematikát, számítástechnikát és ezek
alkalmazásait, de a végzett vegyészeknek gyakran önképzéssel kellett
elsajátítaniuk további számítástechnikai ismereteket, hogy a fenti
feladatokat el tudják végezni.

Ez megfordítva is igaz. Az informatikusoknak mindennapi munkájuk
során csaknem minden esetben valamilyen más szakterületen járatos
szakemberekkel kell együttmuködniük. Sok informatikus helyezkedik el kémiai
kutató-fejleszto részlegeknél, kémiai adatbázisokat készíto cégeknél, kémiai
informatikát alkalmazó laborokban vagy vegyi üzemekben, és az elso években
sok kémiát kell önképzéssel elsajátítania, hogy munkáját el tudja látni.

Azok számára, akik vegyészek szeretnének lenni, de alaposabb
számítástechnikai tudásra vágynak, és azoknak, akik informatikusok
szeretnének lenni, de alapos ismereteket kívánnak szerezni egy
természettudományban, új lehetoséget kínál a 2004. szeptemberétol induló
ELTE informatikus vegyész szak. Az ötéves nappali képzés végén egyetemi
oklevelet lehet szerezni. Az oktatott tárgyak nagyjából fele a kémiához,
másik fele az informatikához kapcsolódik. A kémia oktatás fo tárgyai az
általános és szervetlen kémia, fizikai kémia, kémiai analitika, biokémia,
környezeti kémia, és elméleti kémia. Az informatikus oktatás része például
operációs rendszerek és programozási nyelvek tanítása (UNIX, C, C++, Java,
Fortran), adatbázis kezelés, számítógépes hálózatok, számítógépes kémia. Az
induló szakon olyan ismereteket is oktatnak majd, amelyek korábban sehol nem
voltak részei kötelezo tananyagnak, mint például a molekuláris informatika
vagy a kémiai kommunikáció.

Az új szak részletes leírása a http://garfield.chem.elte.hu/infovegyesz.htm
világháló oldalon olvasható. Ha valakiben kérdés merül fel a szakkal
kapcsolatban, választ a
vinfo AT garfield.chem.elte.hu
e-mail címre küldött
levélben lehet kérni.







Turányi Tamás

ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoport






  • [Fizinfo] ELTE Informatikus Vegyesz szak indul, Tamas Turanyi, 08/21/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page