Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Meteor 2003 Távcsöves Találkozó

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Meteor 2003 Távcsöves Találkozó


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meteor 2003 Távcsöves Találkozó
  • Date: Wed Jul 30 17:40:03 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

Meteor 2003 Távcsöves Találkozó
Szentlélek, július 31-augusztus 3.


A Magyar Csillagászati Egyesület hagyományos távcsöves találkozóját,
mely a hazai amatõr csillagászok legjelentõsebb seregszemléje, a
Bükkben, Lillafüred közelében található Szentléleken tartja.
A rendezvénynek a 700 m tengerszint feletti magasságban található
Turistapark ad otthont (a Lillafüred-Bánkút mûút mellett).

Az autóval jól megközelíthetõ észlelõhelyen elsõsorban a sátrazó
amatõrcsillagászokat várjuk közös észlelésre, tapasztalatcserére,
a távcsövek világával foglalkozó elõadásokra. A rendezvény alkalmat
nyújt a csillagászat aktualitásainak megismerésére: elõadásokat
hallhatunk - a mostani nagy földközelség okán - a Marsról és más
a bolygók megfigyelésérõl; az elmúlt hónapok látványos csillagászati
jelenségeirõl (a Merkúr átvonulása a Nap elõtt, holdfogyatkozás,
részleges napfogyatkozás); és különbözõ csillagászati expedícióinkról.
Távcsõfórumunkon lehetõség nyílik a hazai távcsõpark megisme-résére, a
különféle mûszerek tesztelésére, összehasonlítására, derült idõ esetén
pedig éjszakánként gyakorlati kipróbálásukra is a csillagos ég alatt.

A rendezvény szervezõi: Magyar Csillagászati Egyesület, az MCSE
Miskolci Csoportja és a Dr. Szabó Gyula Csillagvizsgáló.

A további információk a táborról és a Magyar Csillagászati
Egyesületrõl:
http://www.mcse.hu


Magyar Csillagászati Egyesület
Budapest, 2003. július 30.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page