Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] 3. Fizikaitanari konferencia es modszervasar

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] 3. Fizikaitanari konferencia es modszervasar


Chronological Thread 
  • From: "Kovach Adam" <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] 3. Fizikaitanari konferencia es modszervasar
  • Date: Mon Jul 7 12:11:03 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA Atommagkutató Intézete

A fizika színre lép

3. FIZIKATANÁRI KONFERENCIA ÉS MÓDSZERVÁSÁR

2003. szeptember 12-14.
Helyszín: József Attila Fiúkollégium,
Székesfehérvár

Az EU nagy laboratóriumai, kutatóintézetei: az Európai Űrkutatási Ügynökség
(ESA), az Európai Déli Obszervatórium (ESO), az Európai Atommagkutató
Központ (CERN), az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL), az
Európai Fúziófejlesztési Együttműködés (EFDA), az Európai Szinkrotron
Laboratórium (ESRF) és a Laue-Langevin Intézet (ILL) ismét megrendezik a
Tudomány és a technológia hetét. Ennek hangsúlyos része a harmadszor
megrendezett
Physics on Stage
rendezvénysorozat, amelynek alapgondolata az idén
a fizika és az élet kapcsolata.
Magyarországon több más, a fenti rendezvényhez kapcsolódó program mellett
ismét megrendezzük középiskolai tanárok számára a Fizika színre lép hazai
konferenciáját.

Erre a konferenciára várunk mindenkit, akinek új ötletei vannak a fizika
tanításának érdekesebbé tételéhez. Keresünk kísérleteket, módszereket, új
tananyagokat. Külön örülnénk annak, ha a bemutatók kapcsolódnának az
alapgondolathoz, de ez nem feltétele a részvételnek. Kérünk mindenkit, aki
be tud mutatni bármit, ami hozzájárulhat a fizika és oktatása népszerűvé
tételéhez, jelentkezzen A FIZIKA SZÍNRELÉP szervezőbizottságánál, és vegyen
részt ezen a rendezvényen. A bemutatott anyagokat összegyűjtjük, valamilyen
formában közzétesszük.
Mivel a határidő szűk, kérjük, hogy aki ezt a felhívást olvasta, legyen
szíves kollégáinak, ismerőseinek is ajánlani. A konferencia egyben
"selejtező" a Hollandiában tartandó központi rendezvényre (november 8-15,
Noordwijk, Hollandia), amelyen kb. négyszáz fizikatanár, tudományos
újságíró, oktatáspolitikus, tanárképzésben dolgozó oktató vesz majd részt.

A hollandiai konferenciára kiválasztott tanárok utazási és tartózkodási
költségeit a szervezők fedezik. A kiutazók műhelyeken, a felállítandó magyar
stand bemutatóhelyein, plenáris előadásokon szerepelnek majd.

Kérjük tehát, hogy akit a rendezvény érdekel, be akar mutatni valamit,
műhelyt tartana, kiállítana, jelentkezzen 2003 augusztus 28-ig a következő
címen:
Ujvári Sándor,
8000, Székesfehérvár Sütő utca 38.II.12.
tel: 22 326 954
mobil: 06 30 913 2470
e-mail:
ujvari AT mail.datatrans.hu

Jelentkezni a tervezett program vázlatával lehet. A konferencia rövidsége
miatt a szervezőbizottság a programok közül válogat, és a legjobbakat hívja
meg Székesfehérvárra. Ha lehet, a vázlatokat angolul, vagy németül is
kérjük, és Fehérváron a program rövid összefoglalását angolul vagy németül
kérjük előadni, a teljes előadás nyelve természetesen magyar.
A meghívottak kollégiumi szállásának valamint ellátásának költségeit a
szervezőbizottság fedezi.
K.Á.- U.S.
  • [Fizinfo] 3. Fizikaitanari konferencia es modszervasar, Kovach Adam, 07/07/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page