Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Off-topic

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Off-topic


Chronological Thread 
  • From: Janos.Zana AT elfiz2.kee.hu
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Off-topic
  • Date: Tue Jul 1 15:59:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Elnézést a hülye kérdésért. Ezzel kapcsolatos:
http://metal.elte.hu/~phexp/doc/hot/j7s3s2.htm

Én túlhevített gőzöknek azokat az anyagokat nevezem, amelyek hőmérséklete
magosabb a telítési hőmérsékletnél, de alacsonyabb a kritikus
hőmérsékletnél. Az elnevezés tehát egykomponensű anyag képzeletbeli izobár
hőközlésén alapul. A fenti helyen viszont úgy értelmezik, hogy telítetlen
a gőz, ha nincs jelen a folyadékfázisa; voltaképpen többkomponensű
rendszernél. Melyik a helyes elnevezés? Telítetlen, vagy túlhevített gőz?
Szükséges-e eltérő tudományterületenként, vagy eltérő jelenségek
megfigyelésénél más elnevezést használnunk?
János
U.I. angolul superheated steam.

Key fingerprint = C4 F1 E6 BD BD 77 D8 C4 22 54 B6 1E E5 53 FF A8
- - - Good rest to all that keeps the Jungle Law! (Kipling) - - -

  • [Fizinfo] Off-topic, Janos . Zana, 07/01/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page