Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palyazat kozepiskolai oktatoknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palyazat kozepiskolai oktatoknak


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Palyazat kozepiskolai oktatoknak
  • Date: Thu Jun 19 15:11:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Palyazati felhivas

forras: http://www.mta.hu/palyazatok/akp/oktatoknak.htm

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pályázatot hirdet középiskolában
(gimnáziumban, szakközépiskolában) huzamosabb ideje
(legalább öt éve) főállásban oktató pedagógusok érdemes tudományos
munkásságának elismerésére.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb lélegzetű
tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal, stb.),
amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb
tudományos feltárása terén.

A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát,
valamint a középiskola igazolását a tanári pályán eltöltött évekről.

A pályamunkát a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának címezve,
illetékesség szerint az MTA Titkársága Természettudományi
vagy Társadalomtudományi Főosztályának vezetőjéhez kell benyújtani
(1245 Budapest, Pf. 1000).

A pályamunka beadási határideje 2003. szeptember 30.

A korábban elnyert díj birtokosa öt év után pályázhat ismételten.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai
kutatóintézet vagy szakbizottság bírálja el. A pályadíjak odaítéléséről a
bírálók értékelő véleménye alapján az MTA főtitkára dönt.

Évente 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyénenként
százezer forint. A pályázat eredményéről a pályázók névre szóló
értesítést kapnak.

A pályadíj ünnepélyes átadására 2003. december közepén kerül sor,
amelyről az MTA a sajtó útján tájékoztatja a szélesebb közvéleményt.

Budapest, 2003. május

Dr. Kroó Norbert
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
  • [Fizinfo] Palyazat kozepiskolai oktatoknak, Szalay Kati, 06/19/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page