Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szeminárium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szeminárium


Chronological Thread 
  • From: Gabor Nagy <nagyg AT sunserv.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Szeminárium
  • Date: Mon Jun 16 11:05:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Az MTA Elméleti Fizikai Kémiai munkabizottság meghívja Önt és tisztelt
munkatársait ez évi második ülésére.
Az ülés helye: MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet Az ülés ideje: 2003 június 25. 14 óra
Az ülés programja:

1. Prof. Jordi Marti
Dept. of Physics and Nuclear Engineering, Technical University of Catalonia,

"The structure and dynamics of water confined in carbon nanotubes"


Tisztelettel:


Dr. Bakó Imre Dr. Pálinkás Gábor
titkár elnök
  • [Fizinfo] Szeminárium, Gabor Nagy, 06/16/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page