Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Richter-díj kémiatanároknak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Richter-díj kémiatanároknak


Chronological Thread 
  • From: Miklos Riedel <riedel AT ludens.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Cc: "m.low AT richter.hu" <m.low AT richter.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Richter-díj kémiatanároknak
  • Date: Thu Jun 5 13:09:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Eotvos University

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért

"Kémia Oktatásért" díj 2003

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 1999-ben díjat alapított
általános-, közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa
és erõsítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. "A Richter Gedeon
Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért" kuratóriuma a díjazottakat azok
közül a jelöltek közül választja ki, akik több éve elismerten a
legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklõdés felkeltésére, a kémia
megszerettetésére, és akiknek tanítványai a hazai és a nemzetközi kémiai
jellegû (kémiai, vegyipari, környezetvédelmi, stb.) tanulmányi versenyek
valamelyikén az utóbbi években díjazottak voltak. Eddig a "Kémia
Oktatásért" díjat összesen 16 tanár nyerte el.

Az Alapítvány a díjat a 2003. évre újra kiírja. A kuratórium munkájának
el?segítésére kérjük, tegyenek javaslatokat a díjazandó tanárok
személyére rövid (max. egy oldal, de tényszerû) indokolással.

Az írásos javaslatokat legkésõbb 2003. szeptember 6.-ig az Alapítvány
címére kell eljuttatni (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia
Oktatásért, 1475 Budapest, Pf. 27). A díjak ünnepélyes átadására 2003.
szeptember utolsó hetében kerül sor.

Budapest, 2003. május 30.

Dr. Lõw Miklós
az Alapítvány elnöke

  • [Fizinfo] Richter-díj kémiatanároknak, Miklos Riedel, 06/05/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page