Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ATOMKI-szeminarium


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Mate <mate AT atomki.hu>
  • To: cseh AT nucl.sci.hokudai.ac.jp, <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, <hnucsoc AT sunserv.kfki.hu>, <kiralyb AT tigris.klte.hu>, <KLTE-Elm.Fiz. AT moon.atomki.hu>, <KLTE-Kis.Fiz. AT moon.atomki.hu>, <potornai AT tigris.klte.hu>, <weil AT moon.atomki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ATOMKI-szeminarium
  • Date: Thu Apr 10 19:09:00 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Az MTA Atommagkutato Intezetenek nagyeloadojaban
(Debrecen, Bem ter 18/c. 12. ep. III. em.)
2003. aprilis 17-en, csutortokon 11 orakor


Radnai Gyula
(ELTE)

Fizika a k?ztudatban


cimmel eloadast tart.
Az eloadas elott 10:30-tol tea. Vendegeket szivesen latunk.

2003. aprilis 10.
Mate Zoltan

Kivonat:
Hogyan alakult a laikus, a mindennapi ember felfog?sa a fizik?r?l
haz?nkban a huszadik sz?zad m?sodik fel?ben? Egy lehets?ges ?s
sz?rakoztat? megk?zel?t?se a t?m?nak, hogy kikeress?k azokat a tr?f?s,
humoros rajzokat, karikat?r?kat a Ludas Matyib?l, amelyeknek van
valamilyen fizikai vonatkoz?suk. Ezek k?z?l a rajzok k?z?l l?thatunk
majd egy diak?pes ?ssze?ll?t?st az el?ad?son. Mik?zben j?kat nevet?nk a
vicceken, felsejlik a t?rt?nelem, az elm?lt ?vtizedek n?h?ny nevezetes
esem?nye, egyben tanuls?ga is. V?g?l felvet?dik a k?rd?s: vajon MA
milyen helyet foglal el a fizika a k?ztudatban? Az utols? k?pek erre
adnak - n?ha csak elgondolkodtat?, n?ha viszont megd?bbent? - v?laszt.
S?rjunk, vagy nevess?nk rajtuk? Ehhez is, ahhoz is meg kell n?zni ?ket.

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page