Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MFA Szeminarium (Rajta I.)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MFA Szeminarium (Rajta I.)


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy KADAR <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MFA Szeminarium (Rajta I.)
  • Date: Wed Apr 2 12:09:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

MFA Szeminárium

RAJTA István (ATOMKI):

3D mikromegmunkálás protonnyalábbal

2003. április 9.-én, szerdán, de. 10:00 órakor az
MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
Tanácstermében, KFKI 26. épület I. emelet

Minden érdeklõdõt szívesen várunk

Kádár György (MFA)

kadargy AT sunserv.kfki.hu
Absztrakt
---------
A protonnyalábos mikromegmunkálás (Proton Beam Micromachining, PBM) a többi mikromegmunkálási technológia (optikai litográfia, UV litográfia, e-beam írás, lézeres mikromegmunkálás, stb.) kiegészítôje, azoktól eltérô tulajdonságokkal rendelkezik, így bizonyos feladatok elvégzésére ez a legalkalmasabb módszer, illetve vannak olyan alkalmazások, amelyek más mikromegmunkálási módszerekkel egyáltalán nem, vagy csak sokkal költségesebb módon oldhatók meg. A protonnyalábos mikromegmunkálás az egyetlen olyan mikromegmunkálási technológia, amely képes magas (high-aspect-ratio) 3 dimenziós struktúrákat gyors maszknélküli (direkt írásos) módon mikronos vagy az alatti méretben elôállítani.

A következô területeken várható a közeljövôben jelentôs felhasználás:
mikrofotonika (microphotonics), mikrofolyadéktan (microfluidics),
szövettenyészeti táptalajok (tissue engineering substrates), mikrolabor
(lab-on-a-chip technology). A módszer különösen alkalmas 3 dimenziós bélyegzôk és negatívok készítésére lágylitográfiás polimerekhez.

Hazai megvalósítás: Atomki, Debrecen, Van de Graaff gyorsító
Pásztázó Proton Mikroszonda
Elsô kísérleti eredmények, tapasztalatok.
  • [Fizinfo] MFA Szeminarium (Rajta I.), Gyorgy KADAR, 04/02/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page