Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, P. Foldiak

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, P. Foldiak


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, P. Foldiak
  • Date: Tue Mar 25 02:38:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

P h i l o s o p h y o f S c i e n c e C o l l o q u i u m
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________
31 March 4:00 PM 6th floor 6.54

P é t e r F ö l d i á k <http://www.st-andrews.ac.uk/%7Epf2/>
School of Psychology, University of St Andrews
Centre for Cognitive Science, Budapest University of Technology and
Economics

Neurális reprezentáció a magasszintu" látókéregben
(Neural representation in visual cortex)

A Barlow-féle redundancia-csökkentési elv már régóta jósolta, hogy
hasznos, ha a nagy valószínu"séggel el"oforduló jellemzo"-kombinációk
lokális neurális reprezentációt kapnak. Egy ilyen gyakori, és
viselkedésileg is jelento"s kombinációt hoz létre az emberi arc. A
halántéklebeny STSa agykérgi területén már régóta találtak arcokra
reagáló idegsejteket (Perret), de a szelektivitás mérésének egy újfajta,
gyors megjelenítésen alapuló módszerével ezek a sejtek (is) lényegesen
objektívebben vizsgálhatóak.


___________________________________

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a
30-60-minute discussion.The participants may comment the talks and
initiate discussion on the Internet. The comments should be written in
the language of the presentation.

The organizer of the colloquium:
Laszlo E. Szabo (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
Laszlo E. Szabo
Department of Theoretical Physics
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Home: (36-1) 200-7318
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo


  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, P. Foldiak, Laszlo E. Szabo, 03/25/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page