Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Ezt érdemes megnézni!

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Ezt érdemes megnézni!


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Ezt érdemes megnézni!
  • Date: Tue Feb 18 09:34:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület

Fényes, látványos üstökös a Nap közelében!

A C/2002 V1 (NEAT) jelû üstökös napközelsége ezekben az órákban következik
be. A
SOHO napkutató mûhold interneten elérhetõ felvételein fantasztikus látványban
lehet része a szemlélõnek! A kép jobboldalán hatalmas csóvát fejlesztett a Nap
közelségének hatására felfokozott aktivitást (erõs csóvafejlõdést) mutató
üstökös. A ma (kedd) délelõtti órákban a látványosságot fokozza, hogy egy
nagyobb, érdekes formájú napkitörést is kibocsátott központi égitestünk. A
SOHO
képek internetes lelõhelyéhez vezetõ link megtalálható a Magyar Csillagászati
Egyesület honlapján:

http://www.mcse.hu

A NEAT-üstökös a legfényesebb ilyen objektum, amit a SOHO mûködése alatt
rögzíthetett napközelben. Az üstökös - egyesületünk tagjainak jelzése szerint
-
az elmúlt napokban kisebb távcsövekkel is megpillantható volt napnyugtakor. A
következõ 2 napban még megszemlélhetõ a napkutató mûhold felvételein, utána
pedig a déli féltekén élõk gyönyörködhetnek szabad szemes vagy kis távcsöves
látványában.

További információk:

- Sárneczky Krisztián -
sky AT mcse.hu
- 20/227-2410
- Tepliczky István -
tepi AT mcse.hu
- 20/922-5242

Magyar Csillagászati Egyesület

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page