Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Bonner gömb

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Bonner gömb


Chronological Thread 
  • From: Baricza Károly <baricza AT oncol.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Bonner gömb
  • Date: Fri Jan 31 09:25:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Egy dozimetriai cikkben, amely a protonterápia közben keletkezõ másodlagos
neutronok dózisjárulékának meghatározásával foglalkozott, a kísérleti
elrendezés leírásában találkoztam a Bonner gömmbel. A szerzõk nem tértek ki
arra, hogy ebben a kísérletben mi a Bonner gömb szerepe, és olyan utalást
sem tettek, amely támpontot nyújtott volna a vonatkozó szakirodalom
felkutatásához. Kollégáimtól érdeklõdve egyiküktõl azt a választ kaptam,
hogy már hallotta ezt a kifejezést, de nem tudja mit takar. Ezért kérem, ha
valaki felvilágosítással tudna szolgálni a Bonner gömb mibenlétérõl és
mûködésérõl, tájékoztasson.

Köszönettel
Baricza Károly


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page