Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Gábor Dénes-díj / Dennis Gabor Award

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Gábor Dénes-díj / Dennis Gabor Award


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Gábor Dénes-díj / Dennis Gabor Award
  • Date: Thu Jan 23 16:12:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért kuratóriuma - a Magyar
Tudományos Akadémia, az Oktatási Minisztérium és az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium védnökségével - pályázatot hirdet a Gábor Dénes
munkássága szellemében inspirált területeken (alkalmazott fizika, műszaki
alapkutatások, informatikát megalapozó eredmények), vagy az ott elért kutatási
eredményeket hasznosító tudományos szakterületeken (pl. az orvostudomány
területén) dolgozó, a pályázat beadásának évében a 35. életévét betöltő vagy
fiatalabb, elsősorban PhD fokozattal már rendelkező vagy PhD képzésben részt
vevő tudományos kutatók részére

a 2003. évi nemzetközi Gábor Dénes-díj

elnyerésére azon céltól vezéreltetve, hogy a fiatal szakembereket kiemelkedő
és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá
ösztönözze és előmozdítsa a különböző nemzetiségű kutatók közötti
együttműködést.

A Díj díszbőrtokba helyezett, Gábor Dénes portré hologramját magába
foglaló, 130 mm átmérőjű tiszta ezüst medálból, díszoklevélből, és 2500 euro
összegű pénzdíjból áll, melyet a Kuratórium egy magyar és egy külföldi
állampolgárságú fiatal kutatónak ítéli oda, a 12 tagú nemzetközi Díjbizottság
javaslata alapján.

A teljes pályázati felhívás
magyarul a http://www.kfki.hu/opportunities/gaborddij_2003hun.html
angolul a http://www.kfki.hu/opportunities/gaborddij_2003eng.html
web-címen olvasható.

A Pályázat postára adásának határideje: 2003. június 10.

**********************************************************************
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************
  • [Fizinfo] Gábor Dénes-díj / Dennis Gabor Award, Szalay Kati, 01/23/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page