Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/1/21 Hebling

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/1/21 Hebling


Chronological Thread 
  • From: "Gabor Fath" <fath AT szfki.hu>
  • To: "Seminar" <seminar AT szfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/1/21 Hebling
  • Date: Thu Jan 16 19:08:01 2003
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

SZ F K I SZ E M I N Á R I U M

HEBLING JÁNOS (PTE, Pécs):
"Fonon-polaritonok vizsgálata és THz-es (sub-mm hullámhosszú)
impulzusok elõállítása impulzív gerjesztéssel"

Idõpont: 2003. január 21. (kedd) de. 10:00 óra
Hely: MTA KFKI SZFKI, I. épület, I. emelet, Tanácsterem

Részletes információ (tartalmi kivonat):
http://www.szfki.hu/~fath/SZFKIseminar

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!
Fáth Gábor

fath AT szfki.hu


_______________________________________________
seminar mailing list
seminar AT www.szfki.hu
http://www.szfki.hu/mailman/listinfo/seminar



  • [Fizinfo] [Seminar] SZFKI szeminarium 03/1/21 Hebling, Gabor Fath, 01/16/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page