Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Dr.Török Miklós egyetemi docens

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Dr.Török Miklós egyetemi docens


Chronological Thread 
  • From: mmiklos AT physx.u-szeged.hu
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Dr.Török Miklós egyetemi docens
  • Date: Tue Jan 7 13:15:01 2003
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Megrendülten és fájdalommal tudatjuk, hogy
DR. TÖRÖK MIKLÓS
a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének docense türelemmel
és méltósággal viselt súlyos betegség után, 62 éves korában elhunyt.
Temetése 2003. január 16-án 11 órakor lesz a Szegedi Belvárosi temetõben.

Dr. Török Miklós kollégánk halálával egy nagy tudású, széleskörû
ismeretekkel rendelkezõ, felkészült oktató-társunkat vesztettük el.
Fizikus, fizikatanár, csillagász szakos hallgatók százait tanította magas
fokon az elektronikai, a félvezetõfizikai, a szilárdtestfizikai, a
magfizikai kurzusok keretében. Magas szakmai szinvonalon megírt egyetemi
tankönyveivel, jegyzeteivel hathatósan segítette hallgatóinak tanulmányi
munkáját. Jelentõsek a félvezetõfizika területén elért tudományos
eredményei is.
Emlékét megõrizzük!
(Molnár Miklós)
  • [Fizinfo] Elhunyt Dr.Török Miklós egyetemi docens, mmiklos, 01/07/2003

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page