Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] PhD h�zi v�d�s

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] PhD h�zi v�d�s


Chronological Thread 
  • From: Gyorgy Karolyi <karolyi AT tas.me.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, rradnai AT mta.mmsz.hu
  • Subject: [Fizinfo] PhD hzi vds
  • Date: Thu Dec 5 12:56:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák,

December 18-án, negyed egykor lesz Pluzsik Anikó (PhD) házi védése :
'Kompozit gerendaelméletek' címmel.

A házi védés nyilvános, mindenkit szeretettel várunk.

A védés helye a BME központi épülete, 3. em 320. terem.

A Tanszékvezetõ Úr meghívóját mellékelem. Igény esetén szívesen küldök egy
példányt e-mail-en a tézisfüzetbõl.


Kollár László

-------------------------------------------------------------------

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar
Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék


MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom

Pluzsik Anikó

2002. december 18.-án 1215 órakor a K320 teremben tartandó

Kompozit gerendaelméletek
(Analysis of Composite Beams)

címû Ph.D disszertációjának házivédésére.

Témavezetõ: Dr. Kollár László P. egyetemi tanár


Dr. Domokos Gábor
tanszékvezetõ  • [Fizinfo] PhD hzi vds, Gyorgy Karolyi, 12/05/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page