Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Dr. Roska Tamás akadémikus előadása

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Dr. Roska Tamás akadémikus előadása


Chronological Thread 
  • From: Mandula Gabor <mandula AT szfki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Dr. Roska Tamás akadémikus előadása
  • Date: Tue Dec 3 10:20:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

"Hit tudás információ-technológia bionika"

Dr. Roska Tamás
Bolyai-díjas akadémikus
előadása

December 8. este fél 8.
VI. ker. Munkácsy Mihály u. 23.
/Szalon/, info.:
szalonest AT freemail.hu
Az előadó magyar társalkotója az idegműködést is mintául vevő
és a jelenségek tér-idő viszonyait leképező, neurális sejthálókat is
utánzó, analogiai számítógépnek (CNN Univerzális Számítógép), ill.
chip-nek (Leon O. Chua professzorral), valamint a CNN (Cellular Neural
Network) bionikus szemnek (F. S. Werblin és L. O. Chua professzorokkal). A
Roska és Chua professzorok találmányán alapuló processzor számítási
sebessége több nagyságrenddel haladja meg a hagyományos, általános célú
processzorokét.
A bionikus szem, mesterséges retina megalkotásával megnyílt az út a
látóprotézis sikeres beépítésé felé, ami a vakok látását pótolná.
"Meggyőződésem, hogy a műszaki embereknek is nagy segítséget
adhatnak a humán tudományok. A művészetek, az irodalom, a zene. Egy szép
vers, jó regény, egy szimfónia, egy kép, szobor kitágítja a műszaki
irányultságúak fantáziáját is, sőt a műszaki fantáziát is. Sokszor idéztem
már az amerikai jegybank elnökét, aki a XXI. század gazdaságát
koncepcióvezérelt gazdaságnak képzeli el, s a koncepció kidolgozásában a
humán és reál szféra együttműködését reméli."
- "Azt szoktam mondania a doktori hallgatóknak, hogy aki napi egy
óránál többet internetezik, annak nincs ideje gondolkodni. Az internet
nagyszerű dolog, de a számítógépen való csüngés szellemi kábítószer. Ha
valakinek nincs ideje önálló gondolkodásra, kiszolgáltatott helyzetbe
kerül. Az önálló gondolatok nélküli ember függővé válik, szellemileg
elsorvad. Az elmélkedés az aktív életmód elengedhetetlen kelléke. Én
csöndkúrákat tartanék."
Számos tudományos díjat nyert: 1992-ban Gábor Dénes-díj,
1994-ben Szent-Györgyi Albert-díj és Széchenyi-díj. 2000-ben tüntették ki
a Pro Renovanda Cultura Hungariae Fődíjával. U gyanebben az évben kapta
meg az Institute of Electrical and Electronic Engineers-nek, a világ
legnagyobb mérnökegyesületének Millennium díját és Golden Jubilee díját.
2002-ben Bolyai-díj.-

  • [Fizinfo] Dr. Roska Tamás akadémikus előadása, Mandula Gabor, 12/03/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page