Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Deccember

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Deccember


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: mafla <mafla AT hps.elte.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>, fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Deccember
  • Date: Wed Nov 27 15:45:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________
Deccember


2 December No seminar session!
instead you are invited to the following conference:


A

Minden filozófia 'nyelvkritika'

címu" OTKA-kutatás keretében, az MTA Filozófiai Kutatóintézete és a Magyar Wittgenstein Társaság közös szervezésében nyelvfilozófiai miniszümpóziumot rendezünk
2002. december 2-án, hétfõn délután 3 órai kezdettel
az MTA Filozófiai Kutatóintézetében (1054 Bp. Szemere u. 10.).

Program:

15.00 Forrai Gábor: Locke versus Kripke-Putnam
16.00 Lehmann Miklós: A fényképek szerepe Wittgenstein filozófiájában
17.00 Pléh Csaba mutatja be Demeter Tamás: Az eszmék tipográfiája c. könyvét

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!9 December 4:00 PM 6th floor 6.54
(Language: English)

Williem Fouche
Department of Quantitative Management
University of South Africa

Quantum Computation

We begin with a discussion of the Turing-Church thesis and how it relates to the Feynman-Deutsch conception of quantum computation. We next discuss some simple, but conceptually interesting, quantum algorithms. Finally we outline Shor´s quantum prime factorisation algorithm. We focus on the the problem of estimating the phase of an eigenvalue of a unitary transformation on quantum states having a finite number of degrees of freedom. We conclude with a few open research problems which are suggested by problems in cryptography.


16 December 4:00 PM 6th floor 6.54

Tamás Demeter
Trinity College, Cambridge
Philosophy, University of Miskolc

Szkepticizmus és szemantikai tudás
(Scepticism and semantic knowledge)

Az elo"adásban a jelentés-szkepticizmus Wittgenstein által inspirált és Kripke által felvetett problémáját fogom megvizsgálni. 1) Elso" lépésben Kripke szkepticizmusának természetét vizsgálom. A kihívást egyfelo"l metafizikai, a jelentés mibenlétét érinto" kételyként értékelem, s szembeállítom egy episztémikus szkepszis leheto"ségével. Másfelo"l dialektikus szekpszisként mutatom be, s szembeállítom Quine naturalisztikus szkepszisével. 2) Második lépésben Kripke szkeptikus konklúzióhoz vezeto" stratégiáját rekonstruálom, és bemutatom az általa kínált szkeptikus megoldást is. Itt egyfelo"l amellett fogok érvelni, hogy Kripke szkeptikus konklúzióhoz vezeto" érvelése nem konklúzív, másfelo"l pedig, hogy megoldási javaslata maga is sugallja egy általa nem mérlegelt, nem-szkeptikus megoldás leheto"ségét. 3) Harmadik lépésben Thomas Nagel megoldási javaslatát mutatom be és vizsgálom meg. Konklúzióm ketto"s lesz: Nagel érvei egyrészt nem eléggé ero"sek ahhoz, hogy a szkeptikust meghátrálásra késztessék, másrészt Nagel válasza inkább értékelheto" a kérdés visszautasításaként mintsem valódi válaszként. 4) Végül negyedik lépésben saját megoldási javaslatomat reklámozom. Arra építek, hogy Kripke szkeptikus érvelése inkonkluzív, s érvei célt tévesztenek, mihelyt nem ragaszkodunk ahhoz, hogy az 'úgy értést' diszpozícióként értelmezo" felfogást kondicionálisok terminusaiban mutassuk be, hanem megengedjük a diszpozíciók realista értelmezését.------------------------------------------------------------------------

The 60-minute lecture is followed by a 10-minute break. Then we held a
30-60-minute discussion.
------------------------------------------------------------------------

The organizer of the seminar: László E. Szabó
<http://hps.elte.hu/~leszabo> (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
L a s z l o E. S z a b o
Theoretical Physics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo


  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, Deccember, Laszlo E. Szabo, 11/27/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page