Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MFA Szeminarium (Damjanovich)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MFA Szeminarium (Damjanovich)


Chronological Thread 
  • From: Kadar Gyorgy <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Cc: KFKIgopher <gophadm AT sunserv.kfki.hu>, MFA <mfa AT mfa.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] MFA Szeminarium (Damjanovich)
  • Date: Sat Nov 2 13:15:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

MFA Szeminárium

DAMJANOVICH Sándor
(Debreceni Egyetem, Biofizika és Sejtbiológia):

Sejtfelszini receptorok eloszlása
a nanotechnológia tükrében

2002. november 6.-án, szerdán, délelõtt 10:00 órakor

az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet
Tanácstermében, KFKI 26. épület I. emelet

Minden érdeklõdõt szívesen várunk

Kádár György (MFA)

kadargy AT sunserv.kfki.hu  • [Fizinfo] MFA Szeminarium (Damjanovich), Kadar Gyorgy, 11/02/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page