Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] elhunyt Gyarmati Istvan

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] elhunyt Gyarmati Istvan


Chronological Thread 
  • From: Szalay Kati <szalay AT sunserv.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] elhunyt Gyarmati Istvan
  • Date: Tue Oct 29 15:18:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Zemplén-Papp Éva (MTA Kémiai Tudományok Osztálya tud. titkára) kérésére
továbbítom az alábbi gyászhírt.

2002. október 23-ra virradóan életének 74. évében elhunyt Gyarmati István,
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Akadémiai Díj, az Állami Díj
és a Szent-Györgyi Albert-díj kitüntetettje, az MTA Kémiai Kutatóközpont
kutatóprofesszora, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem és a Budapesti
Műszaki Egyetem nyugalmazott tanszékvezető professzora. Az irreverzibilis
termodinamika hazai és nemzetközi vezéralakját, variációs elveinek
megalkotóját veszítette el.

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, az International Society for the
Interaction of Mechanics and Mathematics tagját, a Zeitschrift für
Physikalische Chemie, az International Journal of Non-Equilibrium
Thermodynamics, a Természet Világa, az Acta Physics Hungarica
szerkesztőbizottsági tagját gyászolja.

Gyarmati István személye a nyolcvanas években lett széles körben ismert,
amikor előadásokban, interjúkban szállt síkra a tudomány, az oktatás
társadalmi elismertetéséért.

A nemzet jelentős személyiséggel lett szegényebb.
A Magyar Tudományos Akadémia saját halottjának tekinti.

Temetésére 2002. november 11-én, hétfőn 14.00 órakor kerül sor a Budapesti
Nemzeti Sírkertben (Budapest, VIII. ker. Fiumei út 16.)

**********************************************************************
Szalay Istvanne (Kati) Tel: +36-1-392-2562 Fax: +36-1-392-2503
MTA KFKI Reszecske- es Magfizikai Kut.Int. Szamitogep Halozati Kozpont

e-mail:szalay AT sunserv.kfki.hu
http://www.kfki.hu/~szalay/
**********************************************************************


  • [Fizinfo] elhunyt Gyarmati Istvan, Szalay Kati, 10/29/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page