Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Szep Ivan temetese

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Szep Ivan temetese


Chronological Thread 
  • From: HORVATH Zsolt Jozsef <horvzsj AT mfa.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu, fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Szep Ivan temetese
  • Date: Thu Sep 26 13:19:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollégák!

Ez úton tudatom mindenkivel, aki még nem tud róla, hogy Dr. Szép Iván
2002. szeptember 19-én életének 81. évében váratlanul elhunyt. Búcsúztatása
október 2-án szerdán 14:00 órakor lesz az Óbudai Temetõ Fõnix-terem
ravatalozójában.

Horváth Zsolt József

======================================================================

Zsolt J. Horvath
Hungarian Academy of Sciences,
Research Institute for Technical Physics and Materials Science
Mailing address:
Budapest 114, P.O.Box 49., H-1525 Hungary
Visiting address:
Budapest XII. (Csilleberc), Konkoly Thege Miklos ut 29-33.
Building 18/D, Room 102.
Phone: (36)-(1)-3922683 (or 3922222 Ext. 2683 or 3156)
Fax: (36)-(1)-3922235 (or 3922226)
E-mail:
horvzsj AT mfa.kfki.hu

horvath.zsolt AT kvk.bmf.hu

horzsolj AT yahoo.com
*** N E W : ***
Home page: http://www.mfa.kfki.hu/~horvzsj/
*** ***
I ASK YOU TO SEND MESSAGES AT LEAST TO TWO OF MY E-MAIL ADDRESSES!
  • [Fizinfo] Szep Ivan temetese, HORVATH Zsolt Jozsef, 09/26/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page