Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Radioaktivitás: a természet része

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Radioaktivitás: a természet része


Chronological Thread 
  • From: Dr. Raics Péter <raics AT tigris.klte.hu>
  • To: <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Radioaktivitás: a természet része
  • Date: Thu Sep 5 15:21:00 2002
  • Importance: Normal
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

A MTA Atommagkutató Intézete és
a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke

RADIOAKTIVITÁS: A TERMÉSZET RÉSZE

címmel kiállítást rendez a Debreceni Egyetem Díszudvarán
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

2002. szeptember 10-től 19-ig, naponta 9 - 18 óra között.

Megnyitó: 2002. szeptember 10-én 14 órakor.

A kiállítás megtekintése dijtalan.

A fényképes anyag a Franciaországban, Németországban
és Olaszországban készített kiállítás magyar változata,
kiegészítésekkel. A tablókon kívül mérőberendezések is
láthatók működés közben:
- Wilson-féle ködkamra
- kozmikus-sugárzás teleszkóp
- GM-csövek
- doziméterek
- gamma- és röntgen-spektrométerek.
Kísérletek:
- háttérsugárzás mérése
- radioaktív kőzetek, anyagok, festékek vizsgálata
- védekezés a sugárzások ellen
- detektorok működési elvének szemléltetése.

Magfizikai eszközök bemutatása. Video-vetítés.
CD-s és internetes anyagok elérése.

Mindenkit szeretettel várunk!
Kérjük a tisztelt tanár Kollégákat,
látogassák meg kiállításunkat diákjaikkal!
Előre bejelentett csoportoknak külön kísérőt biztosítunk!
Egyéni bemutatási-kísérleti kéréseket megpróbálunk teljesíteni!

További részletek folyamatosan elérhetők:
http://indykfi.phys.klte.hu/Radioaktivitas2002
Kapcsolat:
Dr. Raics Péter egyetemi docens, E-mail:
RAICS AT TIGRIS.KLTE.HU
Szervezés:
Dr. Sántháné Koczka Márta tanársegéd
SKM AT FALCON.PHYS.KLTE.HU
Mobil: 06 20 325-8399
Kísérleti Fizikai Tanszék,
4026 Debrecen, Bem tér 18/A (4010 Debrecen, Pf. 105)
Tel: 52 415-222, fax: 52 315-087
  • [Fizinfo] Radioaktivitás: a természet része, Dr . Raics Péter, 09/04/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page