Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Elhunyt Dr. Medveczky Laszlo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Elhunyt Dr. Medveczky Laszlo


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Kovach Adam" <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: "Fizinfo" <Fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Elhunyt Dr. Medveczky Laszlo
  • Date: Wed Sep 4 12:52:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA Atommagkutató Intézete

Az MTA Atommegkutató Intézete és az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat mély megrendüléssel tudatja, hogy

DR. MEDVECZKY LÁSZLÓ

a fizikai tudomány doktora, az MTA Atommagkutató Intézetének
volt tudományos igazgatóhelyettese, ny. tudományos tanácsadó
2002. augusztus 27-én, életének 86. évében elhunyt.

Dr. Medveczky Lászlót az ATOMKI saját halottjának tekinti.
Volt munkatársunktól 2002. szeptember 9-én 11 órakor
búcsúzunk a Debreceni Köztemető 2. sz. ravatalozójában.
Emlékét kegyelettel megőrizzük

  • [Fizinfo] Elhunyt Dr. Medveczky Laszlo, Dr. Kovach Adam, 09/04/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page