Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola


Chronological Thread 
  • From: Kadar Gyorgy <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola
  • Date: Mon Sep 2 14:56:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollegák!

Az ELFT Anyagtudományi Szakcsoport 2002. évi hagyományos õszi
iskolája elsõsorban "Kompozit Anyagok" témakörben,
de az elõadások megfelelõen rugalmas elfogadásával az alábbiakban
jutott szinte végsõ formájához:

1) Idõpont: szeptember 23-25, hétfõ déltõl szerda délig,
az ELTE üdülõ igazgatásával és az étkeztetést vállaló
GRILL Udvar kisvendéglõvel egyeztetett három nap
(az ELTE étterem becsukott, de nem baj mert igy az
étkezés még olcsóbb is valamivel)

2) Helyszín: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem visegrádi üdülõje,
Visegrád, Fõ utca 117 és
GRILL Udvar kisvendéglõ, Visegrád, Rév utca 6

2) Elõadások (idõrend még nem végleges, igény szerint változhat):
Hétfõ délután:
Konczos Géza (SzFKI, Bp): Kompozit anyagok - bevezetés
Bárczy Pál(Miskolc): Fékanyagok (pontosabb cim késõbb)
Ungár Tamás(ELTE, Bp): Belsõ feszültségek Ni-bázisú
gamma/gamma' szuperötvözetekben
Ribarik Gábor (ELTE, Bp): Röntgen vonalprofil analizis
teljes profilillesztéssel

Kedd:
Bíró László (MFA, Bp): Szén nanocsõ tekercsek és elágazó
nanocsövek
Horváth Zsolt Endre (MFA, Bp): Szén nanocsövek és nanocsõ
erõsítésû polimer kompozitok
Varga Lajos (SzFKI, Bp): Mágneses nanokompozitok
Krallics György (BME, Bp): Ultra-finomszemcsés anyagok
elõállítása nagyfokú képlékeny alakítással
Tóth József (Debrecen): XPS és REELS-EPES, mint
kvantitativ felületi analitikai módszerek
polimerekben és szigetelõkben
Babcsán Norbert (Miskolc): Fémhabok az elõállítástól a
felhasználásig
Kádár Csilla: Fémhabok szerkezeti és mechanikai tulajdonságai

Szerda délelõtt:
Borbély András (ELTE, Bp): Röntgen fáziskontraszt tomográfia
és alkalmazása az anyagtudományban
Volk János (MFA, Bp): Pórusos szilicium alapú passzív
optikai elemek
Rajta István (Debrecen): Protonnyalábos mikromegmunkálás

Szivesen látnánk még 3-4 elõadásra javaslatokat
(szerda délután egyelõre üres)
Szivesen várjuk a Szakcsoport tagjainak és az általuk
mozgósítható, tanulni szeretõ fiataloknak a részvételét
az Anyagtudományi Õszi Iskolán. Fiatal diákok és doktori
ösztöndíjasok részvételének ösztönzéséhez kérjük
a vezetõ oktatók és kutatók anyagi (pl. OTKA) segítségét.

A részvételi dij két éjszakai szállást (ELTE Üdülõ) és napi három
étkezést: szept. 23. hétfõi ebédtõl szept. 25. szerdai ebédig
foglal magában
(a szállás az üdülõben ELTE oktatóknak, diákoknak olcsóbb)

ELTE tagoknak 10000 Ft
nem ELTE tagoknak 12500 Ft


Jelentkezni lehet az ELFT titkárságán:
Nagy Zsigmondné, 1371 Budapest, Pf. 433, Fõ utca 66
email:
mail.elft AT mtesz.hu
Tel/fax: 201 8682
Például az itt következõ Jelentkezési lap átmásolásával és kitöltésével
egy elküldendõ e-mailben, vagy ilyen tartalmú levél postázásával
vagy faxolásával
Kérem a jelentkezést szeptember 10-ig lebonyolítani, minél több fiatal
részvételét lehetõvé tenni

______________________________________________________________________

JELENTKEZÉSI LAP
az 2002. évi Anyagtudományi Õszi Iskolára
(Visegrád, 2002 szeptember 23-25)

Név:
Munkahely:
Postacim:

A koltsegeket Intezetem fizeti
magam fizetem
A szamlat a kovetkezo cimre kerem kikuldeni:Jelentkezési határidõ: 2002. szeptember 16.

Kelt ................
Jelentkezõ résztvevõ
(e-mail cim vagy aláírás)
______________________________________________________________________


Tisztelettel köszönt minden cimzettet
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi Szakcsoport
vezetõsége nevében

Kádár György  • [Fizinfo] AgTud. Szakcs. Visegradi iskola, Kadar Gyorgy, 09/02/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page