Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] John Barden

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] John Barden


Chronological Thread 
  • From: <Janos.Zana AT elfiz2.kee.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] John Barden
  • Date: Wed Jun 19 13:39:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves kollégák!

Mint enlítettem, adatokat gyűjtök fizikusok adatairól, akik a
termodinamikában jeleskedtek. Most John Barden után érdeklődöm - ki tud
róla adatokat? A szupravezetés jelenségének kutatója. Érdeklődöm: azonos-e
azzal, akinek a neve a tranzisztorral kapcsolatban is felmerült. Idézem:


1948: Doctors John Barden and Walter Brittain demonstrated the
transistor at Bell Telephone Laboratories in New Jersey.

Üdvözlettel Zana János

Key fingerprint = C4 F1 E6 BD BD 77 D8 C4 22 54 B6 1E E5 53 FF A8
- - - Good rest to all that keeps the Jungle Law! (Kipling) - - -
  • [Fizinfo] John Barden, Janos.Zana, 06/19/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page