Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. E. Szabo

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. E. Szabo


Chronological Thread 
  • From: "Laszlo E. Szabo" <leszabo AT hps.elte.hu>
  • To: fizinfo <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>, Multiple recipients of list <koglist AT cogpsyphy.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. E. Szabo
  • Date: Fri May 31 13:29:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Department of HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
Eotvos University, Budapest
Pazmany P. setany 1/A Budapest
Phone/Fax: (36-1) 372 2924
Department's Home Page:http://hps.elte.hu

Philosophy of Science Colloquium
Room 6.54 (6th floor) Monday 4:00 PM
____________________________________
3 June 4:00 PM 6th floor 6.54

László E. Szabó
Theoretical Physics Research Group of the Hungarian Academy of Sciences
Department of History and Philosophy of Science
Eötvös University, Budapest

A kauzalitás ontológiai felfogása
(Ontological theory of causality)

Az okság Hume-i analíziséből kiindulva kritikailag áttekintjük a
kauzalitás episztemikus, modális és valószínűségi felfogását. Kicsit
bővebben időzünk Lewis kontrafaktuális analízisénél és a "véletlen
együttjárás" -ra vonatkozó ismert Sober-példánál. Ezt követően
argumentumokat hangoztatunk az okság ontológiai felfogása mellett
(Salmon és Russell nyomdokain haladva). Vegül megbeszéljük a kauzalitás
és a korreláció viszonyát.
___________________________________

The 60-minute lecture is followed by a 5-minute break. Then
we held a 30-60-minute discussion.The participants may comment the talks and
initiate discussion on the Internet. The comments should be written in the
language of the presentation.

The organizer of the colloquium:
Laszlo E. Szabo (email:
leszabo AT hps.elte.hu)

--
Laszlo E. Szabo
Department of Theoretical Physics
Department of History and Philosophy of Science
Eotvos University, Budapest
H-1518 Budapest, Pf. 32, Hungary
Phone/Fax: (36-1)372-2924
Home: (36-1) 200-7318
Mobil/SMS: (36) 20-366-1172
http://hps.elte.hu/~leszabo  • [Fizinfo] Philosophy of Science Colloquium, L. E. Szabo, Laszlo E. Szabo, 05/31/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page