Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - KFKI RMKI

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - KFKI RMKI


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Szokefalvi-Nagy <sznagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: Fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - KFKI RMKI
  • Date: Tue Apr 30 08:08:01 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet pályázatot hirdet
kutatói álláshelyek betöltésére.


A felvételt nyerő pályázók feladata tudományos kutatómunka végzése az RMKI
kutatási témáinak egyikében. Az RMKI-ban kísérleti és elméleti tudományos
alapkutatás és muszaki, mérnöki fejlesztés folyik a magfizika, a
részecskefizika, a gravitációelmélet, az űrfizika, az anyagtudományok, a
plazmafizika. az atom-optika és a biofizika területén. A kutatási témákról
részletesebb ismertetés található az intézet honlapján (www.rmki.kfki.hu).


Pályázhatnak elsősorban az idén végző, szakirányú képzettségű egyetemi
hallgatók. Ezen pályázók pályázatának elbírálásánál előnyt jelent, ha a
pályázó jelentkezett valamelyik szakirányú Doktori Iskola hallgatójának
is. Az alkalmazás 3 éves időtartamra szól, bérezés a közalkalmazotti
törvény előírásai szerint történik.


A pályázatokat az RMKI igazgatójához (1121 Budapest, Konkoly Thege út
29-33.) 2002. július 8-ig lehet benyújtani.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
ˇ a pályázó kutatási elképzeléseinek tömör vázlatát,
ˇ nyelvismerete fokának megjelölését és
ˇ legalább egy olyan egyetemi oktatójának nevét, akitől a pályázó
képességeirol, kutatói alkalmasságáról vélemény kérhető.

A pályázathoz mellékelni kell:
ˇ a pályázó életrajzát,
ˇ egyetemi leckekönyvének másolatát*,
ˇ nyelvvizsgabizonyítványainak másolatát*,
ˇ amennyiben a záróvizsga eredménye a leckekönyvbe még nincs bejegyezve,
akkor az egyetem igazolását a záróvizsga letételéről, illetve annak
eredményéről,
ˇ diplomával rendelkező pályázó esetén a diploma másolatát*,
ˇ amennyiben a pályázó már Doktori Iskola hallgatója, vagy Doktori
Iskolába jelentkezett, akkor az egyetem erre vonatkozó igazolását,
ˇ a pályázó pontos postai címét és egyéb elérhetőségi adatait (telefon,
fax, e-mail).


A pályázatok elbírálása folyamán sor kerülhet a pályázó személyes
meghallgatására is. Az eredményrol a pályázók 2002. július 31-ig
értesítést kapnak.

Budapest, 2002. április 29.
Szegő Károly
igazgató* Elegendő egyszerű, nem hitelesített másolatot benyújtani
  • [Fizinfo] Palyazat fiatal kutatoi allasokra - KFKI RMKI, Zoltan Szokefalvi-Nagy, 04/30/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page