Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] A Magyar Csillagászati Egyesület 2002. évi közgyûlése

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] A Magyar Csillagászati Egyesület 2002. évi közgyûlése


Chronological Thread 
  • From: Tepliczky István <tepi AT mcse.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] A Magyar Csillagászati Egyesület 2002. évi közgyûlése
  • Date: Fri Apr 5 11:28:06 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: Magyar Csillagászati Egyesület


A Magyar Csillagászati Egyesület 2002. évi közgyûlése


Idei rendes közgyûlésünket április 6-án (szombaton) tartjuk Budapesten,
az Óbudai Mûvelõdési Központban, délelõtt 10 órától. Az Óbudai Mûvelõdési
Központ a III. ker. San Marco u. 81. sz. alatt található. Megközelíthetõ
a 60-as autóbusszal vagy az 1-es villamossal.

A közgyûlés tervezett programja:

- Elnöki megnyitó
- Titkársági beszámoló
- A Számvizsgáló Bizottság jelentése
- Hozzászólások, közérdekû bejelentések
- A Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása
- Bemutatkozik a Tejútikalauz (Hargitai Henrik)

Szünet (büfé, asztrobörze)

- Óriásreflektorok (Bartha Lajos)
- Üstökös az esti égen ("ûrdiszkó")
- A VLT-nél jártunk (Orbán Ádám)

Szünet

- Bemutatkoznak új helyi csoportjaink (Miskolc, Kiskun, Dunaújváros)
- Szakcsoportjaink életébõl (bolygók, kettõs- és változócsillagok)
- Megjelent a Napfogyatkozás 1999 CD-ROM
- Zárszó


Kérjük tagjainkat, hogy a közgyûlés határozatképessége érdekében
(50% + 1 fõ) vegyenek részt a rendezvényünkön. Határozatképtelenség
esetén a megismételt közgyûlést változatlan programmal 10:30-ra hívjuk
össze. (Tagjaink mellett az érdeklõdõket is szívesen látjuk.)

A közgyûlés szüneteiben az asztrobörzén csillagászati optikák,
kiadványok vásárolhatók. Felkérjük az eladni szándékozókat, hogy
kereskedelmi tevékenységüket kizárólag ezekre az idõszakokra
összpontosítsák!

Közgyûlésünk befejezése (16 óra) után lehetõség nyílik a Polaris
Csillagvizsgáló megtekintésére (rendkívüli nyitvatartás, derült idõ
esetén napbemutatás). Szeretettel várunk mindenkit szombaton!

Az MCSE Titkársága  • [Fizinfo] A Magyar Csillagászati Egyesület 2002. évi közgyûlése, Tepliczky István, 04/05/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page