Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Felhivas a SzJA egy szazalekanak felajanlasara

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Felhivas a SzJA egy szazalekanak felajanlasara


Chronological Thread 
  • From: "Dr. Kovach Adam" <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Felhivas a SzJA egy szazalekanak felajanlasara
  • Date: Tue Feb 12 12:21:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>
  • Organization: MTA Atommagkutató Intézete

Felhívás tagjainkhoz és a fizika minden barátjához!

Tájékoztatom az Eötvcös Loránd Fizikai Társulat tagjait és a Fizinfo
olvasóit, a fizika barátait, hogy a 2000. évről szóló
jövedelemadó-bevalláshoz kapcsolódó felajánlások révén a Társulat 2001-ben
864.850 Ft bevételhez jutott, amit a korábbi évekhez hasonlóan teljes
egészében a Fizikai Szemle megjelentetési költségeinek részbeni fedezeteként
használtunk fel. E támogatás tette lehetővé többek között azt is, hogy
tagjaink folyamatosan megkaphatták társulatunk folyóiratát, amiért
köszönetünket fejezzük ki a Társulat javára rendelkezőknek.

Kérem a fizika minden barátját, hogy ha teheti, az idén is rendelkezzék
személyi jövedelemadója 1 %-ának a Társulat céljaira való felajánlásáról és
buzdítsa erre barátait, ismerőseit is. Az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak
a nyilatkozaton feltüntetendő adószáma 19815644-2-41.

A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok ezúton is szeretné megköszönni
azt az 1.079.118 Ft összegű támogatást, amelyet a MATFUND Alapítvány a
személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása révén 2001-ben kapott. Kérjük,
hogy mindazok, akik az idén is hasonló módon szeretnének hozzájárulni a
KöMAL kiadásához, a versenyzők és tanáraik díjazásához, vagy az évenkénti
Ifjúsági Ankét megrendezéséhez, adóbevallásukhoz mellékelt nyilatkozatukban
a MATFUND Alapítvány 18157444-1-41 adószámát szíveskedjenek megadni.

Üdvözlettel: Kovách Ádám, az ELFT főtitkára.
  • [Fizinfo] Felhivas a SzJA egy szazalekanak felajanlasara, Dr. Kovach Adam, 02/12/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page