Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo Doktori Dolgozat vitajara (Simon Ferenc BME)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo Doktori Dolgozat vitajara (Simon Ferenc BME)


Chronological Thread 
  • From: SIMON Ferenc <simon AT esr1.fkf.bme.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo Doktori Dolgozat vitajara (Simon Ferenc BME)
  • Date: Mon Feb 11 13:23:00 2002
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghivo

Simon Ferenc (BME Fizika Intezet):

"Erosen korrelalt elektronrendszerek vizsgalata magneses rezonancia
modszerrel"

c. doktori dolgozatanak nyilvanos vitajara.

Helye es ideje:
2002. februar 15 (pentek) 14.30 ora, BME E epulet VI. emelet 605. terem
(1111 Budapest Egry Jozsef u. 1).

Minden erdeklodot szeretettel varunk.

Simon Ferenc

  • [Fizinfo] Meghivo Doktori Dolgozat vitajara (Simon Ferenc BME), SIMON Ferenc, 02/11/2002

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page