Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] hogyan usszuk meg a gyorshajtast?

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] hogyan usszuk meg a gyorshajtast?


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] hogyan usszuk meg a gyorshajtast?
  • Date: Fri Dec 14 10:42:00 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Tagok!

Ha valakit esetleg meg akarnak gyorshajtásért büntetni, akkor lehet
kibúvót találni, sajnos csak a sebességkorlátozó tábláknál.

Belenéztem a KRESZ-be ( http://www.b-m.hu/kresz/index.htm ) és feltünt
egy érdekesség:

Nem találtam meg a sebességkorlátozó táblára vonatkozó MÉRTÉKEGYSÉGET,
- sem a 14. § 1/d pontjában,
- sem általános érvényû szabályozásként.

Az érdekesség ebben az, hogy Magyarországon az SI mértékegységek
szabványosak, amely szerint a sebességre a m/s alkalmazandó (A km/óra
nem szabványos, de használható!!!). Így ha a KRESZ-ben, illetve egy
közúti jelzõtáblán nincs konkrétan elõírva, akkor a jogszabályok
szövegét tekintve a 30-as sebességkorlátozás 30 m/s-ot, vagyis 108
km/órát jelent... Ehhez hozzájárul az is, hogy a jogalkotó (a
változtatásokkor mindenképpen) tudatában kellet hogy legyen ennek, mivel
a KRESZ-ben sok helyen (13.§ 1/e,g,j; 20.§ 5; 26.§; stb) konkrétan
elõírja egyes pontokra vonatkozóan a szabványtól eltérõ km/óra
használatát.

Tehát, ha egyes pontoknál nem javították ki, bármely állampolgár a
jogalkotó tudatos magatartására hivatkozva értelmezheti a táblát az SI
mértékrendszer szerint...
(Mivelhogy a tövényben nincs olyan, hogy "de hát azt tudni kellett
volna", vagy hogy "az a megszokott".)


Härtlein Károly

Kérek mindenkit, hogy feleslegesen ne terjessze, és ne hivatkozzék
ezekre a hibákra, mert csak addig lehet velük védekezni mig a másik
oldal ki
nem javitja a hibát.
  • [Fizinfo] hogyan usszuk meg a gyorshajtast?, Härtlein Károly, 12/14/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page