Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] egely skalpjai

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] egely skalpjai


Chronological Thread 
  • From: Härtlein Károly <hartlein AT eik.bme.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] egely skalpjai
  • Date: Mon Dec 10 14:45:00 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Kedves Kollégák! Kedves Homonnay Zoltán!

Ismét be fog gyûjteni egy skalpot Egely György, de szerencsére csak egy
kicsit, talán könnyen eliminálhatót, sokkal könnyebben feledhetõt, mint
pl. az ELFT hivatalos rendezvényén tartottat (a keszthelyi ankéton
ugyanebben a témában), vagy az Intuició, Invenció, Innováció címû
kiállítást, ahol felsorolni sem tudom micsoda nagyságok közé került be.
Azért néhány dolog álljon itt azok a magyar találmányok és alkotások,
amik körülvették, és senki nem szólt érte. Kb. 10 lépésen belül a
holdradar, a hologramm, a porlasztó, és a transzformátor. Szép környezet
a vitalitásmérõnek! Az ankéton pedig egy hittérítõvel közösen térítette
a tanárokat. És ami a legszebb, azok után, hogy a vezetõség engedélyezte
a mûhelyfoglalkozást, a tanároknak sem volt annyi …… hogy
távolmaradásukkal tiltakozzanak ellene. A fiaskóban az a legszebb, hogy
e szervezett támadás szerves része volt a forgatócsoport, aki a
MESTER-rel jött és dokumentálta, hogy a középiskolai fizikatanárok
tanárok tátott szájjal hallgatják. Megjegyzem számtalan indokkal ki
lehetett volna tiltani, de mégsem ez történt. Lehetett volna arra is
hivatkozni, hogy ez egy akkreditált tanfolyam, ahol az ilyen típusú
térítésnek helye nincs. Helyette kezdõ módon próbáltak vitába szállni
vele, de ez is a “dokumentumfilm” hitelességét növelte. Ismert, jónevû
kollégákat örökített meg a kamera.

Az ilyen irányú nyitás nem is csoda, hiszen kell a pénz. Itt a
természettudományok ismerete nem várható itt könnyû lesz sikert sikerre
halmozni. Hasonlóan a Posta Bank megfejéséhez, itt is kinéz egy kis
csinos summa.

“Csak egy kérdés merül fel bennem. Lehetséges, hogy egy hivatalban levõ
választott politikus hivatalos levélpapíron áltudományok propagálását
végzi? Vagy egyszerûen szólva csak arról van szó, hogy a tudomány és
áltudomány megkülönböztetése ma már egyenjogú választópolgárok szakmai
képzettségtõl független többségi szavazásán múlik?”

Az idézett sorokban a kérdés feltevése nem célirányos, bár a szakma még
érti mit is akar, de már csak a szakma! Hogy miért is mondom. Sokan
tudják rólam, hogy nálam Egely a vörös posztó, így, sokan küldenek róla
a skalpjairól ereklyéket. Kaptam már keresztrejtvényt, ahol kortárs
fizikus megfejtése volt. Sõt a Miskolci Egyetemi Napok-on elõadóként a
vákuum energiáról tartott elõadást. A rektor (aki, nem természettudós)
nem méltatott válaszra, amikor írtam neki levelet. Ide tartozik a
megoldás, ami lehet hogy egyikünknek sem tetszik, kevés (sokkal
kevesebb) természettudományban járatos embert kell “kitermelni”, és
akkor senkit sem fog zavarni az efféle jelenség. A fizika oktatását le
kell csökkenteni, és akkor megoldódnak a gondok. Felelõs helyen van négy
fizikus végzettségû ember kb. negyedik éve. Ez alatt az idõ alatt a
fizika órák száma eddig soha nem látott mértékben CSÖKKENT! Nemsokára
nem lesz ember, akit az egely-félék hittérítése zavarni fog.

Sajnos ez ellen sem tiltakozott senki, sem a tekintélyét latba vetve,
sem a szervezetek (pl. MTA ELFT) nem mondtak semmit.

Mit lehet tenni? Szerintem, két lehetõség van hallgatni és a fejünket
látszólag a homokba dugni. Esetleg egymás között kikelni magunkból:
Hallottad már megint kezdetû sorokkal. Sokan különbözõ okokkal ezt is
teszik. Lehet támadni is, de Egely már egy–két elszigetelt
szélmalomharcost könnyen eltipor, és még erõsebb lesz. Hasonlóan a
patkányok, vírusok csótányok elleni küzdelemben az ilyen erõtlen, gyenge
támadások ellenállóvá és lassan sebezhetetlenné teszik. És nemcsak róla
van itt szó a hasonló szellemben alkotó “fizikus” társai is ide
értendõk. De ehhez a küzdelemhez sokaknak kell összefogni, és semmit sem
kímélni. Legkevésbé az idõnket, mert a küzdelem már nagyon régen
kezdõdött, (Ha belegondolok, hogy a megboldogult Déri János a Nulladik
típusú találkozások címû mûsora mikor tette egycsapásra országos hírûvé)
és jó néhány körrel elõttünk jár. Én pesszimista vagyok ebben az ügyben.
Hogy miért? Nem hiszem, hogy olyan emberek akadnának, akik a tudásukkal
és tekintélyükkel felvértezve idejüket arra áldoznák, hogy az
áltudományokat üldöznék. A mai rohanó világban mindenki hajt, hogy
legyen kutatási és egyéb pénz, mert ugye pénz nélkül nem megy semmi. De
az ilyen típusú hadakozás elveszi az idõt az oly fontos publikálástól
is, sõt a család is egy idõ után neheztelni fog. Megjegyzem, nem
becsmérelni és szidni akarok bárkit is, de ide nagyon sok embert
kellene, egy teljes átfogó, mindent elsöprõ támadás. Nemcsak fizikusok
kellenének, kellene pl. a sajtó is de a sajtó márcsak a természeténél
fogva is, legalább a fele (a harsányabb) a másik oldalt segítené.

Tehát, jobb ha csöndben meghúzzuk magunkat, és várunk, hátha jön a
csoda. Pl.: a negyedik dimenzió magába szippantja, és eltûnik örökre egy
végig nem gondolt kísérlet közben a MESTER-t.

Üdvözlettel: Härtlein Károly

  • [Fizinfo] egely skalpjai, Härtlein Károly, 12/10/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page