Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola)

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola)


Chronological Thread 
  • From: Kadar Gyorgy <kadargy AT mfa.kfki.hu>
  • To: FIZINFO <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola)
  • Date: Thu Oct 25 20:53:01 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Kollegák!

Az ELFT Anyagtudományi Szakcsoport 2001. évi hagyományos õszi
iskolájára vonatkozó korábbi hirdetést kérem, tekintsétek
érvénytelennek.
Az AAAKK3 Balatonfüredi konferenciáján két fontos érv igazsagarol
gyõzõdtem meg:
1) Mi kutatóintézetiek három év óta nem vettük figyelembe, hogy
a visegrádi iskolák nem véletlenül szervezõdtek szeptember közepére,
második felére, hiszen az egyetemi félév közepén már sem diák (?),
sem tanár nem szivesen szakitja meg a tanmenetet.
2) A balatonfuredi konferenciák bevezetése óta érzékeltük az "ütközés"
tényét, megfontolandó lehet, hogy az iskolák pedig az elkerülõ minden
masodik évben legyenek megtartva.
és egy harmadik:
a kompozit anyagok témája komolyabb téma annál, hogy idõhiányos
szervezõk
egy-két hét alatt próbálják összecsapni az errõl szóló iskolát.

Ezért ugy döntöttem (KGy), hogy erre az évre nem folytatom a szervezést,
idén nem lesz visegrádi Anyagtudományi Õszi Iskola.
Jövõre idõben elkezdve szeptember közepére megszervezzük.

Tisztelettel köszönt minden cimzettet
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Anyagtudományi Szakcsoport vezetõsége
nevében

Kádár György  • [Fizinfo] ELFT AgTud Szakcs (oszi iskola), Kadar Gyorgy, 10/25/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page