Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Uj konyv

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Uj konyv


Chronological Thread 
  • From: Szõnyi Etelka <szonyi AT sol.cc.u-szeged.hu>
  • To: fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Uj konyv
  • Date: Tue Jul 24 13:30:00 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

A JATEPress gondozásában, a Mûvelõdésügyi és Közoktatási Minisztérium
támogatásával megjelent Török Miklós "Elektronika" c. tankönyve. A könyv
terjedelme 482 oldal, ára a jegyzetboltokban 1180 Ft. A könyv közvetlenül
a kiadótól is megrendelhetõ: JATEPress, 6722, Petõfi Sándor sugárút 30-34.
A szerzõ a tankönyvet elsõsorban fizikus és fizika szakos tanárok számára
írta, de álltalános bevezetõ tankönyvként a mûszaki fõiskolák hallgatói
számára is ajánlható. A tankönyv fejezetei:

I.HÁLÓZATOK
I.A.Bevezetés
I.B.Hálózatok számítási módszerei
I.C.Többpólusú passzív áramkörök
I.D.Változó feszültség
I.E.A differenciáló és az integráló áramkör leirása.
I.F.Váltófeszültségû hálózatok vizsgálati módszerei
I.G.Szûrõkörök..
II.ALKATRÉSZEK
II.A.Ellenállások
II.B.Induktivitások,transzformátorok.
II.C.Kondenzátorok
II.D.Diódák
II.E.A tranzisztor
II.F.Téreffektus tranzisztorok
II.G.Integrált áramkörök
ALAPKAPCSOLÁSOK
III.A.Lineáris Erõsítõk
III.B.Nemlineáris erõsítõk
III.C.Erõsítõk alkalmazhatósági határának kiterjesztése
III.D.Komparátorok
III.E.Jelgenerátorok.
III.F.Tápegységek
LOGIKAI ÁRAMKÖRÖK.
III.G.Kombinácós hálózatok
III.H.Szekvenciális hálózatok


Szõnyi Etelka
fõszerkesztõ
JATEPress
  • [Fizinfo] Uj konyv, Szõnyi Etelka, 07/24/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page