Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Na'ray Marika

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Na'ray Marika


Chronological Thread 
  • From: Kiraly Peter <pkiraly AT sunserv.kfki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Na'ray Marika
  • Date: Wed Jul 11 21:32:01 2001
  • List-archive: <http://sunserv.kfki.hu/pipermail/fizinfo/>
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Nárayné Ziegler Mária (1927-2001)

Megdöbbenve hallottuk a szomorú hírt, hogy Nárayné Ziegler Marika június
26-án, életének 74. évében elhunyt. Kutatói pályáját az 50-es években a
KFKI-ban Szamosi Géza mellett kezdte, majd Jánossy Lajos akadémikus
csoportjában a hullámmechanika hidrodinamikai modelljének tanulmányozásával
folytatta. Legtöbb publikációja is e témakörben jelent meg. Később az
Elméleti Kutató Csoport vezetőjeként tudományos munkája mellett kiterjedt
szervezői feladatokat is ellátott mind a KFKI-n belül, mind az egyetemi és
középiskolás oktatásban. Jánossy Lajos 1978-ban bekövetkezett halála után ő
irányította tudományos hagyatékának feldolgozását, és szervezte a részben
közös munkájukhoz, részben más tudománytörténeti témákhoz kapcsolódó
Jánossy-szemináriumokat. Emellett a KFKI Tudományos Tanácsadó Testületének
titkáraként igen fontos szerepe volt a KFKI tudományos közéletének
szervezésében, a gyakran ellentétes érdekek összehangolásában. Derűs
egyénisége, jó kapcsolatteremtő képessége sokunk számára emlékezetes marad.

Emlékét megőrizzük.

Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2001. július 19-én 18 órakor lesz a
Felsővizivárosi Szent Anna templomban (Batthyány tér).
----------------------------------------------------------------
Peter Kiraly E-mail:
pkiraly AT sunserv.kfki.hu
KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics
H-1525 Budapest 114, P.O.B. 49, Hungary
FAX: +36-1-395-9151
Phone: +36-1-392-2525, +36-1-392-2222 Ext:1185
----------------------------------------------------------------  • [Fizinfo] Na'ray Marika, Kiraly Peter, 07/11/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page