Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Meghivo az ELFT vandorgyulesere

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Meghivo az ELFT vandorgyulesere


Chronological Thread 
  • From: Dr. Kovách Ádám <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Meghivo az ELFT vandorgyulesere
  • Date: Thu May 17 12:22:03 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghívó és első körlevél

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat - emlékezve az ötven évvel ezelőtti, első
pécsi találkozóra - 2001 augusztus 24-26 között "A fizika szerepe a XXI.
század természettudományában" címmel Pécsett rendezi meg soron következő
Vándorgyűlését, amelyre tisztelettel hívjuk és várjuk a Társulat valamennyi
tagját, a fizikának és alkalmazásainak minden művelőjét és oktatóját.

Meg vagyunk győződve arról, hogy a fizika egyrészt a természettudományok
alapvető diszciplínájaként, másrészt módszereinek széleskörű alkalmazási
lehetőségei révén meghatározó jellegű lesz a XXI. század
természet-tudományának fejlődésében, jelentős hatással a műszaki és
gazdasági élet különböző területeire. Megtartva a Társulat korábbi
vándorgyűléseinek hagyományait, szeretnénk ha az idei Vándorgyűlés előadásai
áttekintést adnának a hazai fizika előrehaladásáról az elmúlt három év
során, kitérve a fizika módszereinek alkalmazása révén más területeken elért
eredmények ismertetésére is.

A Vándorgyűlés sikere első sorban a résztvevőkön múlik, ezért a Társulat
elnöksége kéri, hogy minél többen vegyenek részt a Társulat e hagyományos
rendezvényén, a hazai fizika nagy találkozóján.

A jelentkezést kérjük a Társulat titkárságára - a Fizikai Szemléhez
mellékelt, a Társulat honlapjáról is letölthető jelentkezési lap
felhasználásával postán, vagy az alábbi jelentkezési lapot használva a
mail.elft AT mtesz.hu
címre e-mail útján - 2001. június 15-ig eljuttatni. A
jelentkezési lapon jelzett előadás rövid kivonata beküldésének határideje:
2001. június 30, a részvételi költségek befizetésének határideje - a
jelentkezőknek megküldendő számla alapján - 2001. július 15.

A részvétel várható költségei: Szállásköltség (2 éjszakára, kétágyas
elhelyezéssel) kollégiumi, hideg-melegvizes szobában 2000 Ft/fő, a PTE
vendégházában (kb. 15 percre a vándorgyűlés színhelyétől, korlátozott
számban rendelkezésre álló fürdőszobás szobákban) 5000 Ft/fő. Étkezési
költség 24-én ebédtől 26-i ebédig bezárólag 5400 Ft/fő, szervezési költség a
Társulat tagjai számára 3000 Ft/fő, nem társulati tagoknak 6000 Ft/fő.

A vándorgyűlés részletes programját a 2001. júliusában kiküldendő második
körlevél fogja tartalmazni.

----------------------------------------------


Jelentkezési lap

az ELFT 2001 augusztus 24-26 között rendezendő Vándorgyűlésére

Név:

Munkahely:

Levelezési cím:

E-mail cím:

Előadást kívánok tartani. igen / nem

A megtartani kívánt előadás címe:


Szállás biztosítását kérem: kollégiumi elhelyezéssel / a PTE vendégházában
/ szállást nem kérek.

Étkezés biztosítását kérem / nem kérem.

Egyéb közlendők:Dátum:
  • [Fizinfo] Meghivo az ELFT vandorgyulesere, Dr . Kovách Ádám, 05/17/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page