Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] szeminarium

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] szeminarium


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] szeminarium
  • Date: Mon May 14 07:51:03 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Meghivo

az MTA Konkoly Thege Miklos Csillagaszati Kutatointezete
Szeminariumara


Eloado: Kovács József, Jankovics István
(Gothard Obszervatórium)

Cim: "Fényes kék változók nagyfelbontású spektroszkópiája."

Kivonat:
A fényes kék változók (Luminous Blue Variables - LBV) forró,
nagytömegû csillagok a HRD felsõ részén. Az osztály egyik
reprezentáns képviselõje után S Dor változóknak is nevezik
õket. Jelentõs fotometriai (1-3 mag) és spektroszkópiai
változásokat mutatnak a néhány naptól a néhány évtizedig
terjedõ idõskálán. Legismertebb képviselõik a P Cyg, az eta
Car és az AG Car, ezek mindegyike ún. kitöréseket produkál.

Az AG Car kitörési fázisának csúcsát a kilencvenes évek közepén
érte el. 1992-tõl 1999-ig az LSW HD és az ELTE GAO kutatói több
száz nagyfelbontású színképfelvételt készítettek a csillagról az
ESO chilei távcsõveire szerelt spektrogáfokkal. A hosszú adatsor
szinte teljes egészében lefedi a kitörési ciklust a kilencvenes
évek elején kezdõdött kifényesedéstõl az 1995-ben bekövetkezett
maximumon át a ma is tartó halványodásig.

Az elõadásban áttekintjük az LBV-k legfontosabb tulajdonságait,
s az AG Car - mint a csoport tipikus képviselõje - megfigyelésébõl
adódó eredményeket.

Idopont: 2001. majus 17. csutortok, 14 ora
Helyszin: MTA Konkoly Thege Miklós Csillagaszati Kutatointezete eloadoterme
Budapest, XII. Konkoly Thege u. 15/17.


Patkos Laszlo
s. k.


Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page