Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] RMKI fiatal kutatoi palyazat

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] RMKI fiatal kutatoi palyazat


Chronological Thread 
  • From: Zoltan Szokefalvi-Nagy <sznagy AT rmki.kfki.hu>
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] RMKI fiatal kutatoi palyazat
  • Date: Tue Apr 24 10:01:03 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>


P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet pályázatot hirdet

kutatói álláshelyek betöltésére.


A felvételt nyert pályázók feladata tudományos kutatómunka végzése az RMKI
kutatási témáinak egyikében. Az RMKI-ban kísérleti és elméleti tudományos
alapkutatás és müszaki, mérnöki fejlesztés folyik a magfizika, a
részecskefizika, az ürfizika, az anyagtudományok, a plazmafizika. az
atom-optika és a biofizika területén.

Pályázhatnak elsösorban az idén végzö, szakirányú képzettségü egyetemi
hallgatók. Ezen pályázók pályázatának elbirálásánál elönyt jelent, ha a
pályázó jelentkezett valamelyik szakirányú Doktori Iskola hallgatójának
is. Az alkalmazás 3 éves idötartamra szól, bérezés a közalkalmazotti
törvény elöírásai szerint történik.

A pályázatokat az RMKI igazgatójához 2001. június 30-ig lehet benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó életrajzát, a szaktárgyakban
szerzett érdemjegyeit, nyelvismerete fokának megjelölését, kutatási
elképzeléseinek tömör vázlatát és legalább egy olyan egyetemi oktatójának
nevét, akitöl a pályázó képességeiröl, kutatói alkalmasságáról vélemény
kérhetö. A pályázatok elbírálásáról az érdekeltek 2001. július 31-ig
értesítést kapnak.


Budapest, 2001. április 23.


Szegö Károly
igazgató


Postacím:
KFKI Részecske-és Magfizikai Kutató Intézet
1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33.
Tel.: 392-2512

  • [Fizinfo] RMKI fiatal kutatoi palyazat, Zoltan Szokefalvi-Nagy, 04/24/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page