Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Kozlemeny es felhivas az ELFT tagjaihoz

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Kozlemeny es felhivas az ELFT tagjaihoz


Chronological Thread 
  • From: Dr. Kovách Ádám <kovach AT moon.atomki.hu>
  • To: <fizinfo AT sunserv.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Kozlemeny es felhivas az ELFT tagjaihoz
  • Date: Mon Mar 26 12:08:04 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>


Közlemény és felhívás az ELFT tagjaihoz

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatom az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagjait, hogy az ELFT évi
rendes - ezúttal tisztújító - küldöttközgyűlését 2001 május hó 26-án,
szombaton 10.00 órai kezdettel tartjuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karának épületében (Budapest XI, Pázmány P. sétány 1/A
sz). A Küldöttközgyűlés megtárgyalja a Társulat 2000-ről szóló közhasznúsági
jelentését és az elnökség beszámolóját, határoz a 2001. év költségvetéséről,
valamint két évi időtartamra megválasztja a Társulat tisztségviselőit. A
választhatósággal kapcsolatban az Alapszabály azt a korlátot állítja, hogy a
korábbi tisztségviselők azonos tisztségre csak egy alkalommal választhatók
ujjá.

Amennyiben támogatni kívánja az előző Küldöttközgyűlésen megválasztott
jelölőbizottság munkáját, kérem, hogy véleményével, javaslataival forduljon a
jelölőbizottság elnökéhez, Patkós András professzorhoz (ELTE Atomfizikai
Tanszék, 1117 Budapest XI., Pázmány P. sétány 1/A sz., e-mail:
patkos AT ludens.elte.hu).

Ugyancsak a Küldöttközgyűlés keretében kívánjuk kiosztani a Társulat ez évi
díjait. Kérem, hogy a díjak odaítélésével kapcsolatos javaslataikat - ami
pályázat jellegű, saját névre szóló is lehet - az e célra rendszeresített és
a Társulat titkárságán beszerezhető, vagy a honlapról letölthető űrlap
felhasználásával a szakterületileg illetékes szakcsoporton keresztül 2001
április 20-ig szíveskedjenek a Társulat titkárságára eljuttatni.

Közreműködésüket a Küldöttközgyűlés előkészítésében előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Kovách Ádám
az ELFT főtitkára  • [Fizinfo] Kozlemeny es felhivas az ELFT tagjaihoz, Dr . Kovách Ádám, 03/26/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page