Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Radiocsillagaszat a vilagurbol

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Radiocsillagaszat a vilagurbol


Chronological Thread 
  • From: Hudoba Gyorgy <hudoba AT ns.szgti.kando.hu>
  • To: FizInfo <Fizinfo AT lists.kfki.hu>
  • Subject: [Fizinfo] Radiocsillagaszat a vilagurbol
  • Date: Tue Mar 20 18:43:03 2001
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

2001. március 27. kedd, 17 óra

Radiocsillagaszat a vilagurbol

Elõadó: Frey Sándor csillagász
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Penc

Ma már nem csak optikai távcsöveket telepítenek a világûrbe,
hanem mûholdakra szerelt rádióteleszkópokat is. Ezeket azonban
nem egyesével hasz-nálják, hanem egymástól nagy távolságra
elhelyezve és összekapcsolva a földi eszközökkel. Ez az
ûr-VLBI technika, ami jelenleg a csillagászoknak a
Világ-egyetemre tekintõ „legélesebb szeme". Az így elérhetõ
szögfelbontás sokszo-rosan meghaladja a legnagyobb optikai
távcsövekét is. Az elõadás során hallha-tunk a több mint három
évtizedes múltra visszatekintõ VLBI olyan eredmé-nyeirõl, mint
a távoli aktív galaxismagok titkai és más egzotikus égitestek
kutatásában elért sikerek, illetve ezek magyar vonatkozásai.


Szervezok:
ELFT Fejer Megyei Csoport
és a TIT Fejér Megyei Egyesületének
Csillagászati és Ûrkutatási Szakosztálya

A rendezveny helye:

Szekesfehérvar,
III. Bela kiraly ter 1.
TIT, klubterem  • [Fizinfo] Radiocsillagaszat a vilagurbol, Hudoba Gyorgy, 03/20/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page