Skip to Content.

fizinfo - [Fizinfo] Farkas Gyula emlékverseny

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

Text archives


[Fizinfo] Farkas Gyula emlékverseny


Chronological Thread 
  • From: Kutrovatz Gabor <kutrovatz AT hps.elte.hu>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Farkas Gyula emlékverseny
  • Date: Sat, 10 Mar 2001 17:17:57 +0100
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

"Farkas Gyula" komplex tanulmányi verseny általános iskolások részére.

Két éve alakult meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Farkas Gyula Szakcsoportja. A szakcsoport feladatául tüzte ki,
hogy egyrészt kutatásokat végez a magyar fizika- és matematikatörténet
e kiemelkedö jelentöségü alakjának, Farkas Gyulának életével és
tudományos tevékenyégével kapcsolatban, másrészt szerepet vállal abban,
hogy szélesebb körben ismertté tegye Farkas Gyula nevét, fontosabb
eredményeit és ezek jelentöségét. Ez utóbbi feladat égisze alatt
vállaltuk, hogy ismeretterjesztö tevékenységet végzünk a tudomány
legfiatalabb felfedezöi, az általános iskolás gyerekek között, és
ennek keretében egy Farkas Gyuláról elnevezett tanulmányi versenyt
szervezünk.

A verseny tavaly került megrendezésre elsö alkalommal, Farkas Gyula
születési helyén, Sárosdon. A szervezésben és a verseny
lebonyolitásában együttmüködött velünk a sárosdi Farkas Gyula
általános iskola, amely helyet biztositott a rendezvény számára.
A regionális szintü vetélkedön négy általános iskola diákjai
vettek részt, 5-6., illetve 7-8. osztályos tanulókból álló
csapatokkal. Tekintettel Farkas Gyula sokrétü érdeklödési körére
a tanulmányi versenyt komplex jellegüre terveztük, és a
természettudományos és matematikai kérdések megválaszolása mellett
feladatul tüztük ki az elöre elkészitett képzömüvészeti alkotásokkal,
szinpadi szereplésekkel való részvételt is. A rendezvényt, amelyet
egybekötöttünk Farkas szülöházának és az iskolának ünnepélyes
megkoszorúzásával is, a résztvevö csapatok és a felkészitö tanárok
emelkedett hangulata és lelkesedése tette emlékezetessé.

A verseny sikere és az élénk érdeklödés hatására eldöntöttük,
hogy megpróbáljuk a vetélkedöt egy évente visszatérö hagyománnyá
kiböviteni. Az idei verseny 2001 március 31-én, szombaton kerül
megrendezésre Sárosdon. Terveink között szerepel az is, hogy a
követekezö évek során a vetélkedöt egy megyei, késöbb esetleg
országos szintü rendezvénnyé alakitjuk.

Tekintettel arra, hogy a szakcsoport szük forrásokra támaszkodik,
minden szintü anyagi és szakmai segitséget, támogatást nagy
örömmel fogadunk. Érdeklödést, javaslatokat a következö e-mail
cimek valamelyikén várunk:

Martinás Katalin
<martinas AT ludens.elte.hu>
Gurka Dezsö
<gurka AT drotposta.hu>
Kutrovátz Gábor
<kutrovatz AT hps.elte.hu>
  • [Fizinfo] Farkas Gyula emlékverseny, Kutrovatz Gabor, 03/10/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page