Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] Re: A GUT es a gravitacio problemaja

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] Re: A GUT es a gravitacio problemaja


Chronological Thread 
  • From: "Gy�rgy Szondy" <gyorgy_szondy AT hotmail.com>
  • To: Fizinfo AT lists.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] Re: A GUT es a gravitacio problemaja
  • Date: Mon, 05 Feb 2001 17:07:15 +0100
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>

Tisztelt Fizinfo Olvasók!

Az elmúlt 2 hétben több mint százan olvastak bele a "Téridõ Modellek és Gravitáció" címû írásba ( http://www.geocities.com/gyorgy_szondy/grav-rel2.html ), mely az Erõs Ekvivalencia Elvre épülõ Einsteini gravitációs elmélet és a részecskék változó nyugalmi tömegén alapuló gravitációs elmélet modelljét hasonlítja össze.

A témát kiegészítendõ a most mellékelt cikk ( http://www.geocities.com/gyorgy_szondy/synch.html ) a szinkronizált vonatkoztatási rendszerekkel foglalkozik. Az írás a szakirodalomban fellelhetõ definíciók és levezetések alapján összeveti a két modell esetén lehetséges szinkronizált vonatkoztatási rendszerek tulajdonságait. Láthatóan a modellek validációjának egyik kulcskérdése a fénykúpok befelé hajlása lesz.

A fentebb nevezett cikkeket vitaindítónak szántam azt kutatva, vajon mi az oka annak, hogy a gravitációs kölcsönhatást még nem sikerült a másik 3 kölcsönhatással közös elméletben kezelni.

Biztos vagyok benne, hogy a GUT és az Általános Relativitás iránt érdeklõdõk szívesen vennék a szakértõ hozzászólásokat is ebben az igen fontos témában.

Tisztelettel
Szondy György
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
  • [Fizinfo] Re: A GUT es a gravitacio problemaja, Gyrgy Szondy, 02/05/2001

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page