Skip to Content.
Sympa Menu

fizinfo - [Fizinfo] MTA Csillagaszati Kutatointezet szeminariuma

fizinfo AT lists.kfki.hu

Subject: ELFT HÍRADÓ

List archive

[Fizinfo] MTA Csillagaszati Kutatointezet szeminariuma


Chronological Thread 
  • From: ilka AT konkoly.hu (Kalman Belane)
  • To: fizinfo AT sunserv.kfki.hu
  • Subject: [Fizinfo] MTA Csillagaszati Kutatointezet szeminariuma
  • Date: Mon, 6 Nov 2000 10:47:12 +0100 (MET)
  • List-id: ELFT HRAD <fizinfo.lists.kfki.hu>Meghívó

Az MTA Csillagászati Kutatóintézete szemináriumára


Elõadó: Tóth László
(Napfizikai Obszervatórium)

Cím: "A fotoszféra aktív vidékeinek dõlésszöge a 14. naptevékenységi ciklus
alatt."
Absztrakt:

A napfoltokat „kirajzoló" és feltehetõen a konvektív zóna aljáról kiinduló
fluxuskötegek elhelyezkedése (dõlésszög, töredezettség, stb.)
nyomjelzõként szolgálhat a fotoszféra alatti területek szerkezetének és
fizikai paramétereinek vizsgálatánál. Mi a dõlésszögeknek foltterület
szerinti, valamint a tér és idõbeli eloszlását vizsgáltuk. Ennek során
megerõsítést nyert az, hogy a dõlésszöget minden bizonnyal nem a
poloidális térnek a differeciális rotáció következtében elõálló
feltekeredése okozza, hanem a felemelkedõ fluxuscsõre ható Coriolis erõ.

A szeminárium idõpontja: 2000. november 9. csütörtök, 14h.
Helye: MTA Csillagászati Kutatóintézet elõadóterme
1121 Budapest, Konkoly Thege u. 15-17Patkós László s.k.  • [Fizinfo] MTA Csillagaszati Kutatointezet szeminariuma, Kalman Belane, 11/06/2000

Archive powered by MHonArc 2.6.19+.

Top of Page